facebook RSS # #

23.09.2019 18:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-07 11:28       aktualizacja: 2019-02-07 13:07       Wiadomości PAP
  A A A

Szkodliwy hałas. Katowice chcą edukować i informować o hałasie

Szkodliwy hałas. Katowice chcą edukować i informować o hałasie
Fot.PAP/G.Jakubowski
Stronę internetową nt. hałasu w środowisku miejskim uruchomiły władze Katowic. Strona ma edukować o szkodliwości hałasu oraz prawnych i technicznych warunkach ograniczania jego emisji. Miasto chce też tą drogą informować o swoich działaniach w tej dziedzinie.

Jak poinformował w środowym biuletynie katowicki magistrat, stronę „Hałas w mieście” przygotował jeden z referatów wydziału kształtowania środowiska urzędu miasta. Kontekstem jest niski poziom wiedzy nt. wpływu hałasu na zdrowie.

„Współczesne życie, nawet w średniej wielkości miejscowości, oznacza najczęściej życie w sporej ekspozycji na hałas. Hałas stał się integralną częścią polskiej codzienności i towarzyszy nam praktycznie wszędzie – na ulicy, w zakładach pracy, a nawet w naszych domach” - zaznaczyli w środowej informacji katowiccy samorządowcy.

„Hałas jest drugim - po zanieczyszczonym powietrzu - najbardziej szkodliwym czynnikiem wpływającym na środowisko. Zaś jego długotrwały, niekorzystny wpływ na ludzi może skutkować nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu. Mimo, że bywa groźny, jego wpływ na ludzi bywa bagatelizowany, co wynikać może z niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie” - dodali.

Dlatego działający w wydziale kształtowania środowiska katowickiego urzędu miasta referat odpadów przemysłowych i ochrony powierzchni ziemi uruchomił stronę halas.katowice.eu. Zawiera ona m.in. informacje o przyczynach i rodzajach hałasu, a także o skutkach jego oddziaływania na organizmy oraz sposobach jego ograniczania.

Są tam też informacje o obowiązkach przedsiębiorców co do przestrzegania ustalonych progów emisji hałasu czy instrumentach prawnych i administracyjnych, którymi dysponuje państwo i samorząd dla ograniczania emisji hałasu. Strona to także miejsce informowania mieszkańców o działaniach miasta dot. ograniczania poszczególnych rodzajów hałasu.

Zgodnie z przyjętym w 2017 r. katowickim programem ochrony środowiska przed hałasem, zawierającym plan działań w tym zakresie do 2022 r., narażonych na nadmierny hałas, spowodowany przede wszystkim ruchem drogowym, jest blisko 40 tys. mieszkańców tego miasta.

Wśród ujętych w programie działań są m.in. - w zakresie obniżania hałasu drogowego - kontrole dopuszczalnych prędkości jazdy (założono rozszerzanie stref z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, co również obniża poziom hałasu), montaż ekranów akustycznych przy szczególnie hałaśliwych drogach, stosowanie tzw. cichej nawierzchni i kolejne remonty dróg. Redukcja hałasu tramwajowego ma odbywać się np. poprzez szlifowanie szyn oraz modernizację sieci i taboru.

Podstawą opracowania programu na lata 2017-22 była sporządzona dwa lata wcześniej tzw. mapa akustyczna, obrazująca poziom hałasu w mieście oraz obszary przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, wraz z szacunkową liczbą osób narażonych z tego powodu na niedogodności.

Dane wskazały hałas drogowy jako dominujące źródło hałasu w mieście. Na warunki akustyczne określane jako niedobre narażone jest 1635 km kw. powierzchni miasta i 35,7 tys. mieszkańców – napisano w analizie przeprowadzonej na potrzeby programu.

Z raportu wynika, że liczba osób narażonych na hałas pochodzący od ruchu drogowego w przedziale 55-60 decybeli sięga prawie 73 tys., w przedziale 60-65 decybeli - niespełna 65 tys., między 65-70 decybeli - prawie 47 tys., w przedziale 70-75 decybeli - niespełna 17 tys., a powyżej 75 decybeli - ok. 1,7 tys. osób.

Mniej istotnymi źródłami hałasu w Katowicach są komunikacja tramwajowa oraz transport kolejowy; katowickie lotnisko Muchowiec nie powoduje nadmiernego hałasu. Dokuczliwy dla mieszkańców jest ponadto tzw. hałas przemysłowy, generowany głównie przez działające w mieście kopalnie, ale też np. parkingi sąsiadujące z centrami handlowymi.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25