facebook RSS # #

23.09.2019 18:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-07 23:24       aktualizacja: 2019-02-08 14:38       Wiadomości PAP
  A A A

Włodarze bez rad. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni opuścić rady nadzorcze

Włodarze bez rad. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni opuścić rady nadzorcze
Fot. Fotolia
Niebawem upłynie trzymiesięczny termin po objęciu funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta na zrzeczenie się funkcji np. w radach nadzorczych – przestrzega w czwartkowym komunikacie Związek Miast Polskich.

Jeśli włodarz nie zrzeknie się tej funkcji, może stracić stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta.

Znowelizowane w zeszłym roku przepisy o samorządzie gminnym, jak mówi ich uzasadnienie, rozszerzyły o wójta, burmistrza i prezydenta „krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych (od red. czyli także rad nadzorczych) i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby”.

Stanowi o tym artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym, którego ustęp 2 brzmi następująco: „Wójtowie (...) nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”

Nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają trzy miesiące od złożenia ślubowania na zastosowania się do tego zakazu. Według Andrzej Porawskiego, dyrektora biura Związku Miast Polskich, wprowadzający taki zakaz przepis, jak i jego uzasadnienie, są niejednoznaczne, ale jego zdaniem mogą być interpretowane na niekorzyść samorządowców.

„Brak jasnych definicji prawnych wielu terminów, które dotyczą opisanej sytuacji, każe zachować szczególną ostrożność w tym zakresie, zwłaszcza że z kręgów zbliżonych do obozu rządzącego nadchodzą sygnały, że przepis będzie restrykcyjnie przestrzegany. A ponieważ organy nadzoru dają liczne przykłady stanowczości, należy w tym względzie - zdaniem Prezesa ZMP - „dmuchać na zimne” – pisze Andrzej Porawski na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

„Logika prawna świadczy bowiem o tym, że udział np. w radzie nadzorczej spółki komunalnej staje się z mocy prawa nieważny (wg ustawy o samorządzie gminnym), ale równolegle obowiązują przepisy art. 492 § 4 i 5 kodeksu wyborczego, które dają 3 miesiące od złożenia ślubowania na zrzeczenie się tego - z mocy prawa nieważnego (!!!) - udziału...” – dodaje ekspert ZMP.

Zaznacza, że „istnieją też inne niejasności, wynikające z niespójności wielu przepisów prawa”.

„Cały ten galimatias prawny zostanie na pewno wykorzystany przeciwko Wam, zatem przyłączam się do zachęty Prezesa Związku, by zachować w tym zakresie niezbędną ostrożność” – apeluje do burmistrzów i prezydentów dyrektor biura Związku Miast Polskich.

jmk/

Na podstawie: www.zmp.poznan.pl
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25