facebook RSS # #

24.08.2019 07:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-08 14:00       aktualizacja: 2019-02-10 07:09       Wiadomości PAP
  A A A

Powiaty też muszą. Potrzeba uchwalenia nowych planów sieci szkół nie dotyczy tylko gmin

Powiaty też muszą. Potrzeba uchwalenia nowych planów sieci szkół nie dotyczy tylko gmin
Fot. PAP/M. Bielecki
W 2019 roku również powiaty będą podejmować uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół - wskazuje Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy. Potrzeba uchwalenia „nowych” planów sieci szkół publicznych nie dotyczy tylko gmin.

Problem podjęcia przez organy stanowiące gmin uchwał ws. planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych został opisany w artykułach „Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc” oraz „Bez zwłoki. Ekspert: potrzebne nowe uchwały w sprawie sieci i obwodów szkół” zamieszczonych w Serwisie Samorządowym PAP.

W 2019 roku również rady powiatów będą podejmować uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.

Zgodnie z brzmieniem przepisów prawa oświatowego w planie tym uwzględnienia się nie tylko publiczne szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzone przez dany powiat, ale również szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne mające siedzibę na obszarze powiatu, prowadzone przez inne organy prowadzące.

Ponadto powiatowy plan sieci szkół powinien być tak ustalony, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w szkołach lub oddziałach zorganizowanych w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Mija czas dostosowania

Dwa lata szkolne ( 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019) to czas dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Przypomnijmy, iż w terminie do 31 marca 2017 roku, na podstawie art. 217, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.) rady powiatów, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, podejmowały uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwały te ustalały na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 roku sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie danego powiatu oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych -również na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Dostosowanie sieci w/w szkół uwzględniało klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez powiat i inne organy.

Potrzebne nowe uchwały

Art. 217, ust 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) stanowi, iż do ustalania obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.
W związku z powyższym - rada powiatu powinna ustalić obowiązujący od 1 września 2019 roku ( nowy), plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Autor: Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-11 10:32:46
oświatowiec: Czy w tej uchwale powinny zostać uwzględnione także szkoły niepubliczne, mające uprawnienia szkół publicznych, które są dotowane przez powiat?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25