facebook RSS # #

17.10.2019 23:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-21 11:49       aktualizacja: 2019-02-21 14:48       Wiadomości PAP
  A A A

Szkoły branżowe. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

Szkoły branżowe. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw
Fot. PAP/G. Michałowski
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

„Zaproponowane tam zmiany mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy” – informuje MEN w komunikacie. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września.

W rozporządzeniu resort podkreślił, że celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi i być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, a także dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, pod koniec nauki w szkole – to główne elementy mające służyć elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Rozporządzenie określa również zawody przyporządkowane do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach I i semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2019 r. W dokumencie uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również nowe, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum. Od roku szkolnego 2020/2021 będą stosowane w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MEN

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25