facebook RSS # #

22.10.2019 09:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-21 12:57       aktualizacja: 2019-02-21 15:22       Wiadomości PAP
  A A A

Wzór dla gmin. ZMP podał wzór raportu o stanie gminy

Wzór dla gmin. ZMP podał wzór raportu o stanie gminy
Fot. Fotolia
W tym roku po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia radzie rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Związek Miast Polskich publikuje wzór takiego dokumentu.

Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa co roku do 31 maja wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Raport ma charakter publiczny i być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy; w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy.

Dlatego - jak podkreśla Związek Miast Polskich - dokument powinien być maksymalnie "przejrzysty" i "czytelny".

By pomóc w opracowaniu takiego dokumentu, organizacja przygotowała wzór raportu, który wypracowano po dyskusji w gronie ekspertów, z udziałem byłych prezydentów miast.

Proponowany wzór jest bardzo szczegółowy, proponuje podzielenie raportu na działy dot. m.in. stanu gminnych finansów, stanu mienia komunalnego; informacji o realizowanych politykach, programach i strategiach; realizacji uchwał rady; innych istotnych działań wójta, burmistrza, prezydenta. Dokument można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna dostępna jest dla miast członkowskich ZMP.

W opracowaniu, jego autorzy zamieścili komentarz, w którym oceniają, że przepis obligujący do składania raportu jest "wadliwie sformułowany, gdyż utożsamia stan gminy z działalnością wójta. "To obrazuje prawdziwe intencje projektodawców, którzy widzą w nim bardziej podstawę do politycznego +rozliczenia+ wójta niż do rzetelnej dyskusji o stanie gminy" - wskazano w komentarzu do wzoru raportu.

Projektodawcy wprowadzając przepis uzasadniali, że da on mieszkańcom wspólnoty lokalnej uprawnienie do udziału w debacie nad stanem gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-12 11:51:34
urzędnik 2: ktoś pomylił zadania dokumentów. Raport to jest raport a nie analiza itp. W raporcie żadnych wniosków nie przedstawia się. Gdyby raport nazywał się analiza o stanie gminy to wówczas można wyciągać wnioski i wskazywać sugestie. Po to chyba nazywa się raport, żeby żadnych subiektywnych odczuć ewentualnie wskazań nie było. Raport powinien być krótki i treściwy a nie przypominać poemat czy powieść.
 
2019-02-22 11:52:45
miki: Wielka szkoda, że nie ma wcale działu bezpieczeństwo - jednego z kluczowych. Niemal każde miasto Związku Miast Polskich ma Straż Miejską i nie przewidziano raportu podsumowującego rok działania tej służby.
 
2019-02-22 07:41:33
urzednik: ocena aktualności studium i mpzp jest robiona raz na kadencję, więc niekoniecznie wbije się w rok poprzedni, chyba że pierwszy raport zrobić z ostatniej kadencji a dopiero kolejne z roku poprzedniego. Strategia - w zależności jakie zadania i działania ma wprowadzone,bo może zawierać działania realizowane rokrocznie.
 
2019-02-21 14:39:54
Krzysztof: ..Dokument można znaleźć TUTAJ. - TUTAJ nie działa.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25