facebook RSS # #

22.10.2019 09:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-22 12:17       aktualizacja: 2019-02-22 12:20       Wiadomości PAP
  A A A

Ograniczyć planem. Inowrocław pokazuje jak ograniczać potencjalnie uciążliwe inwestycje

Ograniczyć planem. Inowrocław pokazuje jak ograniczać potencjalnie uciążliwe inwestycje
Fot.PAP/D.Delmanowicz
Nie wolno zakazać, ale można regulować warunki realizacji - Inowrocław zapowiada, że wprowadzi do planów miejscowych ograniczenia w stawianiu masztów telefonii komórkowej. Według inowrocławskich radnych, z takiego rozwiązania mogą korzystać wszystkie gminy w Polsce.

Problemem w Inowrocławiu zajęto się po tym jak operator jednej z sieci komórkowych zapowiedział w mieście budowę kilkudziesięciometrowego masztu, w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. W interpelacji do prezydenta Inowrocławia, miejscy radni podnosili, że pomysł postawienia tego typu obiektu wśród gęstej zabudowy wielorodzinnej budził obawy meszkańców o skutki zdrowotne oraz możliwy spadkek wartości okolicznych nieruchomości.

Wiceprzewodniczący rady miejskiej Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak wskazali w interpelacji, że wprawdzie obowiązujące w Polsce prawo uniemożliwia wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zakazów inwestycji telekomunikacyjnych, ale można regulować warunki na jakich tego typu inwestycje mogą się odbywać.

Radni zauważyli, że przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych "nie zabraniają gminom regulowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego warunków, jakimi przy przeprowadzaniu tego typu inwestycji powinien kierować się inwestor".

Na potwierdzenie tej tezy radni przytoczyli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 października 2017 r. (sygnatura akt: 2017-111 SA/Gd 392/17). Sąd stwierdza w nim, że "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wprowadzać pewne ograniczenia dla tego typu inwestycji: dotyczące miejsca lokalizacji, rodzaju urządzenia, jego wysokości, ograniczenia związane z zakłócaniem ładu przestrzennego lub inne ograniczenia mające na celu ochronę określonych dóbr i wartości mieszkańców jak i również nieruchomości".

Potwierdzają to inne wyroki sądów administracyjnych, w tym: WSA w Bydgoszczy z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 1470/15) oraz wyrok WSA w Gdańsku z 27 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Gd 27/17).

"Powyższą tezę potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OSK 970/15). Sprawa dotyczyła jednej z uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której to uchwale wprowadzono zakaz budowy masztów" - wskazują radni.

Urząd Miasta Inowrocławia przychylił się do wniosku radnych. Prezydent Inowrocławia, w odpowiedzi na interpelację, poinformował, że "po zapoznaniu się z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz opinią Biura Prawnego" postanowił "w uzasadnionych przypadkach" wprowadzać do opracowywanych planów miejscowych ograniczenia, które polegać będą m.in. na "zakazie realizacji wolnostojących masztów bazowych telefonii komórkowej w obszarach zabudowy mieszkaniowej".

Prezydent zastrzegł jednocześnie, że "zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zapisy planów miejscowych nie mogą w całości zakazywać i uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej".

Inowrocławscy radni, w przesłanym Serwisowi Samorządowemu stanowisku podkreślają, że zaproponowane przez nich rozwiązanie może być stosowane w całej Polsce.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-26 18:51:10
Inowrocławianin: Ci radni z PO skopiowali pomysły od członków SLD i promują jako własną inicjatywę. Wstydu nie mają, a serwis PAP mógłby nadsyłane materiały weryfikować.
https://pomorska.pl/lewica-ostrzega-maszty-moga-pojawic-sie-nie-tylko-na-rabinie/ar/13429471

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25