facebook RSS # #

14.10.2019 18:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-11 13:26       aktualizacja: 2019-03-11 13:30       Wiadomości PAP
  A A A

Dzień Sołtysa. W święto sołtysów projekty ustaw wzmacniających ich pozycję

Dzień Sołtysa. W święto sołtysów projekty ustaw wzmacniających ich pozycję
Fot.Wikimedia
11 marca przypada Dzień Sołtysa. To symboliczne święto blisko 41 tys. polskich sołtysów - ludzi, którzy, często przez wiele lat, społecznie pracują na rzecz lokalnych społeczności.

Właśnie w poniedziałek do marszałka Sejmu został skierowany projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, autorstwa PO-KO. Jego głównym celem jest nadanie sołectwom uprawnień, które mają umożliwić realizację własnych pomysłów na wieś. Chodzi o to, by sołectwa mogły opracowywać i realizować programy społeczno-gospodarcze w zakresie infrastruktury, jakości życia, gospodarki lokalnej, rewitalizacji, a także umacniania tożsamości i kultywowania obyczajów oraz wyposażenia społeczności lokalnych w kompetencje i umiejętności cyfrowe.

Zgodnie z projektem, sołectwa, aby realizować te cele, będą mogły gromadzić środki na własnym koncie bankowym oraz otrzymywać dotacje z budżetu gminy; będą też mogły otrzymywać środki zewnętrzne z różnych instytucji i podmiotów. Sołtys byłby oficjalnym reprezentantem społeczności lokalnej. Miałby otrzymywać dietę oraz wynagrodzenie za te czynności, które wykonuje na rzecz gminy na terenie sołectwa. Każda gmina obligatoryjnie tworzyłaby fundusz sołecki. Z kolei rady sołeckie byłyby organami wykonawczymi, a nie jak do tej pory organami doradczymi sołtysa.

Przedstawiciele klubu PO-KO zapewnili, że projekt był konsultowany z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatowych oraz z samymi sołtysami i radami sołeckimi. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski podkreślił, że wreszcie powstał kompleksowy projekt ustawy, który odpowiada na potrzeby sołectw i sołtysów. Według niego obowiązujące obecnie prawo krępuje rozwój sołectw, powoduje, że aktywni mieszkańcy nie mogą się w pełni realizować.

Kilka dni wcześniej projekt nowelizacji ustawy przedstawiło Porozumienie Jarosława Gowina. Nowela przewiduje wprowadzenie wynagrodzeń sołtysów na analogicznych zasadach jak radni gminy, na terenie której znajduje się sołectwo. Chodzi o wypłatę diet i zwrot kosztów podróży służbowych. W projekcie Porozumienia znalazła się także możliwość ustanowienia przez radę gminy diet dla członków rady sołeckiej. W przypadku gmin miejskich prawo do diet i zwrotu kosztów podróży mieliby przewodniczący zarządu dzielnicy czy osiedla oraz członkowie zarządu dzielnicy/osiedla i rady dzielnicy/osiedla.

Sejm tej kadencji rozpatrywał już projekt ustawy mający wzmocnić pozycję sołtysów i rad sołeckich, zgłoszony przez PSL. Przewidywał m.in., że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługiwałoby wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Miało ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W styczniu 2017 roku, głosami PiS, projekt został odrzucony.

woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-12 10:06:35
ja: sołtys jako urzędnik ....... a pytanie techniczne - kto to będzie nadzorował? Zapewne gmina. Kolejne pytanie - kim? Bo chyba autorzy zdają sobie sprawę co to jest dotacja - jakakolwiek.
 
2019-03-12 07:57:47
beton: Szkoda, że jak byli "przy korycie" to nie wpadli na ten genialny pomysł.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25