facebook RSS # #

26.06.2019 13:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-15 11:47       aktualizacja: 2019-03-15 11:48       Wiadomości PAP
  A A A

Życiodajna woda. Na konferencji w Gdańsku o zarządzaniu wodą w miastach

Życiodajna woda. Na konferencji w Gdańsku o zarządzaniu wodą w miastach
Fot.Retencjapl
Eksperci przekonują: w obliczu globalnych zmian klimatycznych najważniejsze dla przetrwania ludzkości jest właściwe wykorzystanie zasobów wodnych. W 44 polskich miastach tworzone są miejskie plany adaptacji do zmian klimatu na zlecenie Ministerstwa Środowiska. A 919, czyli wszystkie miasta, będą wkrótce miały możliwość skorzystania z bazy informacji o natężeniach deszczów.

O planowaniu gospodarowania wodą w miastach dyskutowali samorządowcy, naukowcy i urbaniści na konferencji Stormwater Poland w Gdańsku.

Dużą barierą dla wdrożenia zrównoważonego podejścia do zarządzania wodą w miastach, jest brak rozwiązań systemowych, instytucjonalnych i prawnych. Według dra Macieja Zathey'ego z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, problemem jest rozproszenie odpowiedzialności między różnymi instytucjami zajmującymi się poszczególnymi elementami systemu wodnego. To przekłada się na problemy z decyzyjnością i doprowadza do sporów kompetencyjnych, bowiem gminy rozpatrują problematykę, ograniczając się do własnych granic administracyjnych. Istotnym problemem jest też brak dostatecznej wiedzy eksperckiej.

Oprócz oczywistych walorów użytkowych, woda w przestrzeniach publicznych sprawia, że życie w mieście może być po prostu przyjemniejsze. Na konferencji zaprezentowano koncepcję parków wodnych, wyposażonych w infrastrukturę, która wykorzystuje wodę dla celów edukacyjnych. W Kopenhadze, mieście uznawanym za przykład w adaptowaniu się do zmian klimatycznych, parki i place miejskie tworzone są w sposób, który pozwala na zabawę wodą, ale również zatrzymywanie jej. W trakcie ulewnych deszczy Skatepark, codziennie przyciągający dziesiątki młodych, zmienia się w zbiornik na wodę opadową.

W Gdańsku ogrody deszczowe powstają na terenach miejskich oraz podwórkach prywatnych wspólnot, a do udziału w ich tworzeniu zachęcani są  mieszkańcy. Ich zaangażowanie jest niezbędne w walce o przyszłość miast – podkreślił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. Dlatego ważne są takie inicjatywy, jak np. dofinansowanie zagospodarowania terenów zielonych, z których korzystają mieszkańcy.

Jak zapewniali na konferencji eksperci, wdrożenie koncepcji miasta-gąbki jest już obecnie wykonalne - dzięki innowacyjnym, chłonącym wodę chodnikom, "zielonym" dachom, zbiornikom magazynującym i filtrującym wodę, przepuszczającym wodę drogom, czy ścieżkom rowerowym wykonanym z prefabrykatów (np. z odpadów plastiku). Istnieją także rozwiązania z zakresu tzw. infrastruktury szarej, której przykładem może być dziesięciokilometrowy tunel drenażowy w Hong Kongu, zatrzymujący wody opadowe.

Kolejnym wyzwaniem przyszłości dla władz miast, samorządów, czy też firm jest odejście od przestarzałych metod obliczeń dot. pozwoleń wodno-prawnych i wprowadzenie rozwiązań bardziej wiarygodnych. Takim rozwiązaniem jest PANDa, czyli Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych – przedsięwzięcie realizowane przez Retencjapl, współfinansowane ze środków UE. PANDa to baza informacji o natężeniach deszczów dla wszystkich 919 miast Polski. Uzyskane wartości natężeń deszczów zostaną przedstawione w internetowym kalkulatorze natężeń deszczów miarodajnych.

Woda jest główną "ofiarą" zmian klimatu, a powodowane przez nią straty mają istotny udział w kosztach, jakie z ich powodu ponosi światowa gospodarka - podkreślił na konferencji Stormwater dr Mark Fletcher z firmy Arup (Wielka Brytania). Według niego straty osiągają 1,2 tryliona dolarów rocznie.

Z kolei, według danych z basenu Morza Śródziemnego, podanych przez Petera Henleya z brytyjskiego Centrum Badań nad Wodą, podniesienie średniej temperatury o dwa stopnie Celsjusza poskutkuje zmniejszeniem dostępnych zasobów wody o 17 proc. W zestawieniu z prognozą, że do 2050 roku aż 70 proc. ludności będzie mieszkać w miastach, to właśnie na obszarach miejskich będzie spoczywać największa odpowiedzialność nie tylko za ochronę przed skutkami katastrof z udziałem wody, ale także zapobieganie suszom poprzez zatrzymywanie jak największej ilości wody i właściwe nią gospodarowanie.

woj/

 
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25