facebook RSS # #

22.07.2019 21:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-19 07:03       aktualizacja: 2019-03-19 11:18       Wiadomości PAP
  A A A

Gorsza ocena. Fitch zmienił perspektywę ratingu finansowego Kielc na negatywną

Gorsza ocena. Fitch zmienił perspektywę ratingu finansowego Kielc na negatywną
Fot. Fotolia
Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu finansowego miasta Kielce ze stabilnej na negatywną. Wynika to z obaw Fitch, czy miastu uda się zracjonalizować wydatki.

„Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy Władzom Miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach” – pisze Fitch, uzasadniając gorszą ocenę perspektywy ratingu Kielc.

Rating miasta bierze pod uwagę m.in. „utrzymującą się presję na wydatki operacyjne oraz spodziewany wzrost zadłużenia Miasta w średnim okresie, chociaż pozostanie ono nadal umiarkowane”.

Fitch spodziewa się, że od 2019 r. „wyniki operacyjne Kielc będą się poprawiać w związku z podejmowanymi przez władze Miasta działaniami w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych oraz zwiększania efektywności świadczonych usług”. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miasta będą miały – według agencji - rosnące dochody podatkowe wspierane przez rozwijającą się gospodarkę, a także decyzje władz wiasta w zakresie podniesienia podatków lokalnych i opłat.

Zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch zakłada, że nadwyżka operacyjne miasta będzie stopniowo rosnąć o około 10 mln zł rocznie w kolejnych latach i osiągnie 90 mln zł w 2021r. oraz 100 mln zł w 2022r. W rezultacie będzie ona wyższa niż planowana obsługa długu (raty plus odsetki), a jednocześnie wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej poprawi się i będzie wynosił poniżej 15 lat.

Fitch wyraża jednak obawy, czy władzom miasta uda się „w pełni zrealizować swoje plany i czy uzyskane wyniki będą wystarczające, aby miasto było w stanie sprostać dodatkowej presji na wydatki operacyjne, jeśli taka by się pojawiła w średnim okresie”. Gdyby bowiem miasto osiągnęło wyniki operacyjne słabsze od planowanych, wówczas wzrosłyby jego potrzeby pożyczkowe, zwłaszcza w świetle planowanych wysokich wydatków inwestycyjnych. Zaś w rezultacie wskaźniki obsługi długu nie odpowiadałyby obecnemu ratingowi miasta, prowadząc do jego obniżenia ratingu.

„W 2018r. wyniki operacyjne Kielc były słabe dla tego poziomu ratingu i niższe od naszych prognoz. Nadwyżka operacyjna wyniosła 48 mln zł i stanowiła zaledwie 4,1% dochodów operacyjnych (2017r.: 62 mln zł lub 5,5%). W rezultacie była ona niższa niż obsługa długu, która wyniosła 55 mln zł (włączając raty i odsetki). Wskaźnik spłaty zadłużenia (dług do nadwyżki bieżącej) pogorszył się do około 29 lat w porównaniu do 17 lat w 2017r. oraz 18 lat prognozowanych przez Fitch” – tłumaczy agencja.

Zgodnie ze swym scenariuszem ratingowym Fitch spodziewa się, że Kielce będą kontynuowały realizację zakrojonych na szeroką skalę inwestycji przy wykorzystaniu dotacji unijnych. Zdaniem agencji wydatki majątkowe Miasta mogą wynosić średnio 220 mln zł rocznie w latach 2019-2022 (15 proc. wydatków ogółem), z czego ponad 50 proc. będzie finansowanych z dotacji unijnych. W związku z planowaną poprawą wyników operacyjnych udział nadwyżki operacyjnej w finansowaniu inwestycji wzrośnie z około 15 proc. w 2019r. do około 40 proc. w ciągu trzech lat, tym samym ograniczając zapotrzebowanie Miasta na finansowanie dłużne.

W odniesieniu do zadłużenia miasta i jego płynności finansowej Fitch przyznał im ocenę „status neutralny, trend stabilny”.

Fitch spodziewa się, że w latach 2019-2021 zadłużenie Kielc będzie rosnąć o około 65 mln zł rocznie z uwagi na planowane inwestycje, ale nie przekroczy 1050 mln zł oraz 80 proc. dochodów bieżących w 2021r. Na koniec 2018 r. zadłużenia Miasta wynosiło 842 mln zł i stanowiło 71 proc. dochodów bieżących.

W związku z prognozowaną poprawą wyników operacyjnych miasta wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) będzie się stopniowo poprawiał do około 20 lat w latach 2020-2021 oraz około 12 lat w 2022 r., czyli będzie on odpowiedni dla tego poziomu ratingu oraz zbliżony do średniej zapadalności długu wynoszącej około 10 lat.

„Poprawiająca się nadwyżka operacyjna powinna pozwolić władzom miasta sprostać rosnącej obsłudze długu od 2022r. oraz spełniać indywidualny wskaźnik długu określony przez ustawę o finansach publicznych” – pisze Fitch. „Obsługa zadłużenia może wzrosnąć z około 55 mln zł w 2018r. do około 100 mln zł w 2023r. z uwagi na wyższe planowane spłaty długu (wzrost z 35 mln zł w 2018r. do ponad 70 mln zł w 2023r.) oraz spodziewany wzrost stóp procentowych w Polsce”.

Na koniec agencja dodaje, że „brak poprawy wskaźnika zadłużenia do nadwyżki bieżącej do poniżej 15 lat w sposób trwały lub znaczny wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto powyżej 100% dochodów bieżących mogą spowodować obniżenie ratingu”.

jmk/

Na podstawie: Fitch Ratings
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25