facebook RSS # #

17.07.2019 13:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-04 15:33       aktualizacja: 2019-04-04 15:41       Wiadomości PAP
  A A A

Lokalne podatki. ZPP: konieczne są zmiany w systemie dochodów JST

Lokalne podatki. ZPP: konieczne są zmiany w systemie dochodów JST
Fot. Fotolia
Wprowadzenie lokalnego podatku dochodowego - to jeden z postulatów Związku Powiatów Polskich, który przekonuje o konieczności zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W przyjętym przez ZPP w środę na zgromadzeniu ogólnym w Warszawie stanowisku podkreślono, że Związek Powiatów Polskich konsekwentnie domaga się od Rządu RP podjęcia konkretnych prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

"W istniejących warunkach niezbędne jest uniezależnienie przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatkach dochodowych od polityki podatkowej państwa" – czytamy w dokumencie.

Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być, według ZPP, wprowadzenie lokalnego podatku dochodowego tzw. PIT-u komunalnego lub alternatywnie – otrzymywanie przez samorządy dochodów uzależnionych od wysokości wpływów z podatku VAT i akcyzy.

Dodatkowo ZPP postuluje, by podatek od środków transportu został uznany za dochód własny powiatów, a wymagająca zracjonalizowania opłata skarbowa - przysługiwała temu organowi, który określoną czynność urzędową wykonuje.

Samorządowcy wyjaśniają, że ich postulatów nie należy utożsamiać z chęcią pozbawienia gmin części dochodów. Uznają bowiem, że gminy powinny otrzymać rekompensatę w innych dochodach, przede wszystkim w podatku od nieruchomości i opłatach urbanistycznych.

"Obecnie obowiązujący system, a zwłaszcza jego komponent równoważąco-wyrównawczy, już dawno temu stał się niewydolny i niezapewniający dostatecznych środków na realizację wszystkich niezbędnych zadań publicznych" – ocenia związek.

Według Związku Powiatów Polskich, ma być to konsekwencją wielu czynników, w szczególności dokonywania przez minione kilkanaście lat zmian przepisów podatkowych dotyczących podatków dochodowych.

W ocenie ZPP, wpływ na obecną sytuację ma również ciągłe podnoszenie standardów realizacji usług publicznych, a także "arbitralne" deklarowanie podwyżek dla poszczególnych grup zawodowych, wynagradzanych często z budżetów samorządowych. Do tego dochodzi znaczący wzrostu kosztów pracy, a także kosztów eksploatacyjnych – przekładające się również na drastyczny wzrost kosztów realizacji inwestycji.

Zdaniem przedstawicieli związku, problemem jest również finansowanie zadań zleconych na poziomie niższym niż rzeczywiste koszty ich realizacji oraz brak standardów sposobu ich realizacji.

"Nasze wezwanie staje się tym bardziej palące, że zapowiedziane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych doprowadzą do utraty przez podsektor samorządowy sektora finansów publicznych kilku miliardów złotych rocznie" – podkreślono w stanowisku.

Zdaniem przedstawicieli powiatów, choć ubytek taki kwotowo w większym stopniu dotknie samorząd gminny, to jednak bardziej dotkliwy będzie w samorządzie powiatowym. Powiaty bowiem nie zostały ani wyposażone w majątek mogący stanowić źródło dochodów, ani też nie otrzymały władztwa podatkowego.

"Udziały w podatkach dochodowych są ich jedynym znaczącym źródłem dochodów własnych, a zatem uszczerbek w tych udziałach drastycznie ograniczy możliwości funkcjonowania powiatów – ocenili samorządowcy.

kic/
TAGI: FINANSE , POWIAT
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-11 11:18:59
michał: Tak teraz rząd da podwyżki dla nauczycieli a subwencja za tym nie pójdzie. Skończy się tym że małym gminom widmo bankructwa zajrzy w oczy

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25