facebook RSS # #

22.11.2019 17:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 13:24       aktualizacja: 2019-04-12 13:26       Wiadomości PAP
  A A A

Technika a wybory. Elektronika przy wyborach tak, ale wyłącznie na odpowiednim sprzęcie i systemie

Technika a wybory. Elektronika przy wyborach tak, ale wyłącznie na odpowiednim sprzęcie i systemie
Fot.PAP/J.Kaczmarczyk
Przy obliczaniu wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego obwodowe komisje wyborcze mogą wykorzystywać techniki elektroniczne pod warunkiem, że odbywa się to wyłącznie poprzez system informatyczny WOW i nigdy z z użyciem prywatnych komputerów - instruuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Jednocześnie PKW podkreśla, że "techniki elektroniczne są jedynie pomocnicze i nie zastępują tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania przez rejonowe komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze danych zawartych w systemie informatycznym z dostarczonymi protokołami wyników głosowania w obwodzie i protokołami wyników głosowania w rejonie".

"Warunkiem korzystania z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego i zapewnionego przez Państwową Komisję Wyborczą - systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" - głosi uchwała PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla też, że "prawa majątkowe do urządzeń technicznych, które zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) winny przysługiwać wyłącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom im podległym".

PKW przypomina, że system informatyczny umożliwia m.in.: wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na posłów do Parlamentu Europejskiego; weryfikację danych, o kandydatach w szczególności w zakresie naruszenia zakazu kandydowania przez członków komisji wyborczych, zakazu wielokrotnego kandydowania, jak i posiadania praw wyborczych; system zapewnia też pomoc w nadawaniu numerów listom kandydatów; pozwala wprowadzać i przechowywać dane o obwodach głosowania oraz o składach obwodowych komisji wyborczych, dane o liczbie wyborców, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych; umożliwia przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych wyborcom w stałych obwodach głosowania.

Ponadto system umożliwia: druk formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie dla właściwej obwodowej komisji wyborczej; wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów wyników głosowania w obwodzie; wydruk projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie, a w szczególności zgodności arytmetycznej danych; wprowadzenie danych z podpisanych protokołów wyników głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych.

System pozwala też na: zapisanie danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych; potwierdzenie przez koordynatora gminnego zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z kopią protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazaną przez tę obwodową komisję wyborczą; weryfikację i zatwierdzenie danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie na poziomie właściwej rejonowej komisji wyborczej; sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów wyników głosowania w rejonie i w okręgu; zatwierdzenie wyników na poziomie rejonowej i okręgowej komisji wyborczej; gromadzenie i przekazywanie obrazów protokołów wyników głosowania w obwodzie.

Daje też możliwość sporządzenia, w formie wydruku, projektu protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyników głosowania w skali kraju wraz z załącznikami oraz projektu protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z załącznikami; sporządzenia, w formie wydruku, projektu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego; umożliwia przechowywanie danych zawartych w protokołach wyników głosowania w obwodzie, na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, w rejonach, w okręgach wyborczych oraz w skali kraju.

Rejonowej komisji wyborczej system informatyczny umożliwia nadzór nad poprawnością ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze z obszaru jej właściwości terytorialnej.

PKW z kolei system zapewnia wgląd we wszystkie wprowadzone do niego dane z protokołów wyników głosowania w obwodzie, a okręgowej komisji wyborczej w dane z protokołów wyników głosowania w obwodzie z całego obszaru właściwości terytorialnej.

Obsługę informatyczną PKW zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego; okręgowej i rejonowej komisji wyborczej oraz komisarza wyborczego - dyrektor właściwej delegatury KBW natomiast obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z uchwałą PKW, wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi też ustanowić gminnego koordynatora odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy. Koordynator gminny może też stać na czele gminnego/miejskiego zespołu informatycznego.

"Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatorowi gminnemu bądź gminnemu/miejskiemu zespołowi informatycznemu niezbędne urządzenia techniczne oraz dostęp do Internetu" - przypomina w uchwale PKW.

js/

TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-15 07:24:18
Nie trzeba być IOD: A skąd ten sprzęt?
Gdzie są pieniądze na sprzęt?
Żaden IOD nie zgodzi się na wykorzystywanie przez osoby nie będące pracownikami lub poza siedzibą sprzętu wykorzystywanego przez urząd gminy lub jednostkę.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25