facebook RSS # #

24.08.2019 07:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-24 14:38       aktualizacja: 2019-04-24 16:21       Wiadomości PAP
  A A A

Prostsze procedury. Wzajemne uznawanie dokumentów w krajach UE

Prostsze procedury. Wzajemne uznawanie dokumentów w krajach UE
Fot. PAP/ T. Żmijewski
Do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu urzędy będą na wniosek zainteresowanych wystawiać wielojęzyczne standardowe formularze – zakłada ustawa podpisana przez prezydenta.

Od 16 lutego obowiązują unijne przepisy upraszczające procedury wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy w państwach Unii Europejskiej, m.in. przez zniesienie wymogu legalizacji i apostille. Prezydent podpisał w środę ustawę, która ma zapewnić stosowanie w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wylicza polskie nazwy dokumentów, do których stosuje się unijne przepisy. Na liście znalazło się czterdzieści pozycji, w tym m.in. odpisy skrócone i zupełne aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu oraz orzeczeń sądu o separacji czy rozwodzie.

Ponadto ustawa zawiera przepisy dotyczące wielojęzycznego formularza, który będzie wydawany w celu dołączenia go do dokumentów potwierdzających fakt urodzenia, małżeństwa, zgonu, stanu cywilnego, zdolności do zawarcia małżeństwa, zameldowania, miejsca pobytu, pozostawiania osoby przy życiu oraz zaświadczenia o niekaralności.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza będzie mógł być złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być dołączony (wówczas będzie wydawany jednocześnie z tym dokumentem), albo po wydaniu tego dokumentu (wówczas będzie wydawany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu).

Na wydawanie wielojęzycznych formularzy urzędy nie otrzymają dotacji celowej z budżetu państwa.

Znosząc wymóg legalizacji i apostille, rozporządzenie PE zapewniło państwom członkowskim narzędzie do weryfikacji autentyczności przedkładanych dokumentów. Chodzi o system IMI, dzięki któremu będzie można zapoznać się z zamieszczonymi wzorami dokumentów wydawanych przez inne kraje członkowskie lub wyjaśnić powstałe wątpliwości przez kontakt z organem innego państwa UE, który wydał przedkładany dokument.

Organem odpowiedzialnym za odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji będzie każdy organ, który wydał budzący wątpliwości dokument, np. w przypadku odpisu aktu stanu cywilnego – kierownik urzędu stanu cywilnego.

O udzielenie informacji za pośrednictwem IMI będzie mógł wystąpić np. organ rentowy, organ pomocy społecznej czy urząd pracy, jeżeli otrzyma dokument objęty zakresem rozporządzenia, wydany w innym państwie członkowskim i będzie miał wątpliwości co do jego autentyczności.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

aba/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25