facebook RSS # #

08.12.2019 01:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-17 10:09       aktualizacja: 2019-05-17 11:02       Wiadomości PAP
  A A A

Zmiany w ufp. Samorządy będą każdego roku informować MF o audycie wewnętrznym

Zmiany w ufp. Samorządy będą każdego roku informować MF o audycie wewnętrznym
Fot. Serwis Samorządowy PAP
Samorządy będą miały obowiązek corocznie informować ministra finansów o działalności w zakresie audytu wewnętrznego - zakłada projekt zmian w ustawie o finansach publicznych; wprowadza też nowe kwoty progrowe.

Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Ma to poprawić proces planowania działalności administracji i wzmocnić system zarządzania i kontroli w sektorze finansów publicznych oraz usprawnić system audytu wewnętrznego.

W projekcie wprowadzono zobowiązanie kierownika jednostki, a w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego do wyznaczania celów jednostki, w co najmniej rocznej perspektywie. Ważną kwestią jest również przypisanie wójtowi odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Propozycja MF wskazuje osoby, które wykonują zadnia kierownika jednostki w zakresie audytu wewnętrznego w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Audytor wewnętrzny, wykonując swoje zadania, będzie uwzględniał standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, które zostaną określone przez Ministra Finansów w formie komunikatu i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Resort chce również doprecyzować przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ze zmienionego przepisu wynika jednoznacznie, że obowiązek powyższy powstaje na dzień 1 stycznia danego roku.

„Ma to szczególne znaczenie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego ze względu na zmiany kwot dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej następujące w ciągu roku” – podkreśla MF w uzasadnieniu. „Wskazanie tej daty pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego” – ocenia resort.

Dodatkowo tak sformułowany przepis ma umożliwić prowadzenie audytu wewnętrznego w danej jednostce tylko i wyłącznie w trakcie roku budżetowego, w którym kwoty ujęte w planie finansowym przekroczyły 45 mln zł.

„Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych jednostek, które dotychczas ze względu na jednorazowy wzrost kwot w planie finansowym powyżej wartości obligującej do prowadzenia audytu wewnętrznego (np. wynikający z prowadzenia inwestycji) musiały prowadzić audyt wewnętrzny w latach kolejnych” – zaznacza ministerstwo.

Zmianie uległa również sama kwota po przekroczeniu której powstaje obowiązek audytu – wzrosła z 40 do 45 mln zł.

Ponadto MF rozszerzyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek informacyjny – kierownik jednostki będzie przedstawiał ministrowi finansów do końca stycznia każdego roku informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

Projektowana nowelizacja zostanie przekazana do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt nowelizacji TUTAJ.

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25