facebook RSS # #

08.12.2019 11:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-20 23:42       aktualizacja: 2019-05-21 14:37       Wiadomości PAP
  A A A

Mieszkaniowe PPP. Wywiad z Grzegorzem Muszyńskim, wiceprezesem PFR Nieruchomości

Mieszkaniowe PPP. Wywiad z Grzegorzem Muszyńskim, wiceprezesem PFR Nieruchomości
Fot. PFR Nieruchomości
Już ponad 30 gmin chce budować osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to m.in. Suwałki, Dąbrowa Górnicza, Ryki, Strzegom, Giżycko i Żory.

O tym, na czym polega samorządowe PPP w Mieszkaniu Plus, mówi w wywiadzie dla Samorzad.pap.pl Grzegorz Muszyński, wiceprezes państwowej spółki PFR Nieruchomości.

Samorzad.pap.pl: - Od jakiegoś czasu PFR Nieruchomości proponuje samorządom realizację inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus w formule PPP. Na czym miałoby to polegać? Na czym polegałaby rola samorządu – jako partnera publicznego, a na czym partnera prywatnego? Kto finansowałby budowę lub modernizację budynków mieszkalnych?

Grzegorz Muszyński, wiceprezes spółki PFR Nieruchomości, budującej w imieniu państwa osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus: - Nasza spółka, realizując program Mieszkanie Plus, jest pionierem w zakresie budowy mieszkań w formule PPP. Partnerem publicznym w tym przedsięwzięciu może być gmina bądź spółka komunalna. Partnerem prywatnym może być każdy podmiot, który dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz kapitałem, który zechce sfinansować budowę mieszkań na wynajem i zostanie dopuszczony do postępowania przez gminę. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie, wybudowanie mieszkań na wynajem i utrzymywanie ich przez czas trwania umowy o PPP, czyli przez 25-30 lat.

Gmina wnosi do projektu realizowanego w formule PPP grunt, a także odpowiada za doprowadzenie do nieruchomości mediów i uzbrojenia (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Ponadto to samorząd określa liczbę mieszkań, które mają być wybudowane, ustala ich strukturę, standard wykończenia i ustala listę przyszłych najemców. Warunki realizacji inwestycji oraz zasady i sposób wynagrodzenia są określane w umowie o PPP, zawartej pomiędzy gminą a parterem prywatnym.

- Jak rozliczane byłyby takie inwestycje – chodzi o wynagrodzenie dla partnera prywatnego?

- Wynagrodzenie partnera prywatnego z tytułu zawarcia umowy o PPP stanowią płatności dokonywane przez najemców lub Gminę. Z reguły będzie to czynsz najmu, a także opłaty z tytułu świadczenia przez partnera prywatnego usług utrzymania. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie z reguły tzw. opłata za dostępność (od red. mówiąc prościej - za „udostępnianie” tych mieszkań najemcom), która obejmować będzie m.in. koszt opracowania dokumentacji projektowej, koszt budowy mieszkań ich utrzymania i zarządzania w okresie trwania umowy o PPP oraz koszt udostępnienia kapitału. Przez czas trwania umowy o PPP mieszkania stanowią własność partnera prywatnego i nie wchodzą do zasobu mieszkaniowego gminy.

- Dlaczego samorządom ma opłacać się realizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus przy użyciu PPP?

- Realizacja programu Mieszkanie Plus w formule PPP to nasza propozycja głównie dla mniejszych samorządów, które również muszą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Doskonale znamy problemy, z jakimi borykają się gminy, które chcą zatrzymać migracje, zwłaszcza młodych mieszkańców do większych miejscowości. Nowe, dostępne cenowo mieszkania pomogą zatrzymać ten proces.

Realizacja zabudowy mieszkaniowej pozwala także gminom na zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zapewnia dodatkowe dochody dla przedsiębiorstw komunalnych, które zajmują się dostawą wody, odprowadzaniem ścieków itp.

Mieszkanie Plus w formule PPP daje gminie możliwość zyskania nowych mieszkań, a płatność za ich wybudowanie jest rozłożona w czasie na 25 -30 lat. Niezaprzeczalną korzyścią dla samorządów jest również, to że koszty związane z inwestycją nie są zaliczane do wskaźnika zadłużenie gminy. Ponadto gmina może opierać się o doświadczenie podmiotu prywatnego i korzystać jego z wiedzy, potencjału i standardów budowlanych w zakresie organizacji i realizacji inwestycji budowlanej i jej późniejszego utrzymania oraz zarzadzania.

Wszyscy najemcy w Programie mają możliwość skorzystania z dopłat do czynszów mieszkaniowych przez pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, przy spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (tzw. Mieszkanie na Start).

- Ile samorządów jest już zainteresowanych taką formą współpracy z PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus?

- Obecnie już 33 gminy podjęły uchwały intencyjne w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus w formule PPP. Są to m.in. Suwałki, Dąbrowa Górnicza, Ryki, Strzegom, Giżycko, Żory.

- Czy są już jakieś inwestycje z tego programu realizowane przez samorządy i PFR Nieruchomości z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego?

- Najbardziej zawansowaną i pierwszą w Polsce, która podjęła uchwałę intencyjną jest Gmina Giżycko. Projekt przy ul. Warszawskiej obejmuje budowę 100 mieszkań. Giżycko samodzielnie wykonało ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP z wynikiem pozytywnym i otrzymała certyfikat z MIiR. Ministerstwo traktuje projekt w Giżycku jako projekt pilotażowy Mieszkania Plus w PPP.

Rozmawiał Jacek Krzemiński
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25