facebook RSS # #

08.12.2019 11:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-23 11:27       aktualizacja: 2019-05-23 13:59       Wiadomości PAP
  A A A

Gmino pomóż. Rząd apeluje do samorządów o pomoc poszkodowanym przez nawałnice

Gmino pomóż. Rząd apeluje do samorządów o pomoc poszkodowanym przez nawałnice
Fot.PAP/D.Delmanowicz
Apelujemy do władz samorządowych o zwracanie uwagi na najbardziej potrzebujących i poszkodowanych na skutek nawałnic - zwrócił się do JST wiceminister RPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

O solidarność z powiatami i gminami, które ucierpiały podczas powodzi zaapelował marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

Ze względu na intensywny deszcz, przybory wód i silny wiatr na południu Polski trwają interwencje głównie straży pożarnej. Najtrudniejsza sytuacja była na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Łącznie zalanych zostało ponad tysiąc domów. Z kolei na Lubelszczyźnie szkody wyrządziła trąba powietrzna.

W czwartek w siedzibie ministerstwa odbyło się posiedzenie zespołu kryzysowego. "Jesteśmy bardzo poruszeni sytuacją osób poszkodowanych na skutek gwałtownych nawałnic, które przeszły w środę nad Polską. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami" - mówił wiceminister Michałkiewicz.

Przypomniał, że "każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy, powinni zająć się zorganizowaniem i  udzieleniem pomocy adekwatnej do zgłoszonych potrzeb" jak np. "zaopatrzenie w niezbędną odzież, koce, śpiwory, zorganizowanie posiłku czy też, w przypadkach koniecznych, zorganizowanie zastępczego miejsca noclegowego".

"Apelujemy do władz samorządowych o zwracanie uwagi na najbardziej potrzebujących i poszkodowanych na skutek nawałnic. Szczególną troską powinny zostać objęte osoby starsze, samotne, niepełnosprawne" - podkreślił Michałkiewicz. Specjalny apel w tej sprawie do wojewodów wystosowała minister Elżbieta Rafalska.

Marszałek Ortyl zadeklarował, że władze województwa podkarpackiego przekażą wsparcie dla poszkodowanych gmin w regionie. Przypomniał, że w środę "taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki". "Dziś natomiast zbiera się w tej sprawie zarząd województwa podkarpackiego. W poniedziałek obraduje sejmik województwa. Będziemy chcieli środki, które mamy do dyspozycji skierować do tych miejsc najbardziej wrażliwych, szczególnie do powiatu mieleckiego" – mówił marszałek.

"W trudnych chwilach Polacy zawsze potrafili się jednoczyć i nieść pomoc innym, dlatego wierzymy, że i tym razem poszkodowani mieszkańcy województwa podkarpackiego nie pozostaną sami. Dlatego w poczuciu więzi, apeluję do samorządów województw o solidarność i hojność dla poszkodowanych. Ofiarność tych, którzy nie ucierpieli przywróci poszkodowanym nadzieję i szansę na lepsze jutro" – podkreślił marszałek woj. podkarpackiego.

Resort rodziny informuje, że gminy mogą ubiegać się też o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków nawałnic.

Jak poinformowało ministerstwo, dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych zapewni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe przewidziane w programie będzie stanowić uzupełnienie pomocy udzielanej przez organy administracji rządowej i samorządowej. Pomoc finansowa dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego na terenach dotkniętych żywiołem.

Do pomocy włączyły się także Ochotnicze Hufce Pracy, które oferują bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie - podaje resort

Osoby potrzebujące informacji lub pomocy w związku ze stratami poniesionymi na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: (22) 661-12-72.

MRPiPS przypomina, że poszkodowani przez nawałnice, którzy ponieśli straty w gospodarstwach domowych i znaleźli się "w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych" mogą uzyskać zasiłki do 6 tys. zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego), a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Można też uzyskać pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego - w tym wypadku kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

W przypadku pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych; w tym wypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych można znaleźć na stronie internetowej www.mswia.gov.pl

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-25 00:00:37
Krzyku: Pomoc poszkodowanym jest oczywiście konieczna.
Wypada jednak zwrócić uwagę na poprawę prawa i planów miejscowych , tak aby obowiązywał zakaz lokalizacji zabudowy na polderach zalewowych. Imienną odpowiedzialność za pozwolenia na polderach.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25