facebook RSS # #

20.01.2020 17:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-13 14:06       aktualizacja: 2019-06-13 10:10       Wiadomości PAP
  A A A

SIO szerzej. Będzie zmiana terminów i doprecyzowanie zakresu danych w SIO

SIO szerzej. Będzie zmiana terminów i doprecyzowanie zakresu danych w SIO
Fot. Fotolia
MEN chce rozszerzyć zakres gromadzenia danych w SIO m.in. dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli – to jedna z kilkunastu zmian.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Zgodnie z projektem zmianie ulegają terminy przekazywania danych dziedzinowych dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej (do 10 stycznia), jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej (do 10 października według stanu na koniec III kwartału).

Ponadto MEN uszczegóławia zakres gromadzonych danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Do SIO trafi teraz informacja, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie zwiększonym finansowaniem także tych uczniów, którzy korzystają z takiej pomocy, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” – wyjaśnia resort.

Rozszerzony będzie też zakres danych o uczniach korzystających ze świetlicy szkolnej – dane te będą zbierane według klas, do których uczęszczają uczniowie – oraz o uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – według klas i płci.

Proponowane jest ponadto rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie. Katalog ten rozszerza się o inne przyczyny, na podstawie których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem lub planowane jest jego rozwiązanie: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole lub nieusprawiedliwionym niezgłoszeniem się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne.

MEN chce też rozszerzyć zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli. W SIO odnotowywane będzie zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14, w związku z urlopem szkoleniowym, zwolnieniem od pracy, urlopem okolicznościowym. Resort proponuje, aby dane gromadzone w systemie informacji oświatowej uwzględniały również czas niezdolności do pracy powyżej 33 dni.

Uszczegółowiony będzie też katalog danych dotyczący wynagrodzenia nauczycieli – znajdzie się w nim kolejny punkt w zakresie wynagrodzenia wypłaconego za czas urlopu wypoczynkowego.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-31 12:02:58
ala: Wszystko super, mogę wprowadzać? Ale tylko się zwiększa ilość pracy do "szkole"... A to nie jest w szkole, tylko w sekretariacie. U nas w Krakowie, gdzie placówki są obsługiwane przez MCOO, kadry są w szkole, obróbka faktur też. NA 1,75 etatu!!! Bo płaci za to miasto. Na 600 uczniów i 65 nauczycieli plus obsługa!!! I co rodzic, robić?!SIO, ZSZO, Platforma... Dodawać obowiązków?! A etaty, a podwyżki?!
 
2019-06-13 16:01:53
Sunnyline: Propozycje MEN są niestety w poprzek wobec praw człowieka. Dane statystyczne zbiera się anonimowo i tylko w ściśle określonych potrzebach. Tu mamy, moim zdaniem, znaruszeniem ochrony danych osobowych, praw pracowniczych itd. Niestety tu mamy rozwój państwa orweloskiego. Składam skarkę do RPO.
 
2019-06-13 11:09:57
zaniepokojony: Niedługo MEN będzie chciało wiedzieć kto z kim śpi. A tak serio to kto ma te dane "wklepywać" do tego SIO?? Następny obowiązek bez zabezpieczenia finansowego.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25