facebook RSS # #

22.10.2019 09:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-19 10:16       aktualizacja: 2019-06-19 10:17       Wiadomości PAP
  A A A

Fundusz pożyczy. Nabór wniosków na pożyczki na budowę oczyszczalni

Fundusz pożyczy. Nabór wniosków na pożyczki na budowę oczyszczalni
Fot.PAP/W.Jargiło
Ruszył nabór wniosków w sprawie funduszy na realizację inwestycji dotyczących budowy przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków. Mogą w nim uczestniczyć samorządy, na terenie których brak zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Jeżeli na terenie gminy nie istnieje możliwość przyłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieopłacalna, samorząd może otrzymać dofinansowanie na realizację programów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Fundusze na tego typu przedsięwzięcia można pozyskać z nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór ruszył 17 czerwca.

Na realizację przedsięwzięć w ramach ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych NFOŚiGW przeznaczył 200 mln zł. Kwota ta będzie rozdzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które udzielać będą jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom lub podmiotom pożyczek. Program będzie realizowany w latach 2019-2023, a podpisywanie umów możliwe będzie do końca 2022 roku.

Finansowane będą: kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, oczyszczające ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej; budowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków; wykonanie przyłączeń budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej; budowa stacji uzdatniania wody.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy PBOŚ wymagać będzie udokumentowania odpowiednich warunków glebowych. Podstawą ich oceny będzie dokumentacja geologiczna oraz opinia sporządzona przez uprawnionego geologa w miejscu lokalizacji każdej PBOŚ. Dokumentacja będzie musiała wykazać odpowiednią przepuszczalność gruntu (min. Klasa C) i odpowiedni poziom wód gruntowych.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą mogły podejmować decyzje o częściowym umorzeniu pożyczki - w wysokości 30 lub 50 proc. wypłaconej kwoty, ale nie więcej niż 5 mln zł. Decyzja zależeć będzie od sytuacji finansowej gminy.

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25