facebook RSS # #

18.11.2019 06:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-19 10:28       aktualizacja: 2019-06-19 10:30       Wiadomości PAP
  A A A

Radni vs WSA. Nyski bon wychowawczy uchylony po raz trzeci

Radni vs WSA. Nyski bon wychowawczy uchylony po raz trzeci
Fot.PAP/M.Obara
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił uchwałę rady gminy Nysa o wprowadzeniu bonu wychowawczego promującego rodzinę opartą na małżeństwie. To już trzecia uchwała nyskich radnych wprowadzająca bon, uznana przez sąd za sprzeczną z konstytucją i ustawami.

Władze gminy Nysa zaczęły przyznawać bon wychowawczy w 2016 roku - kilka miesięcy przed rządowym 500+. Zgodnie z uchwałą radnych Nysy, wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje na drugie dziecko w rodzinie, jednak pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice są w formalnym związku małżeńskim i mają zatrudnienie. Zdaniem radnych, takie rozwiązanie wspiera najbardziej pożądany model rozwiązywania problemów demograficznych na terenie gminy.

Według radnych, uzasadnieniem do wprowadzenia takich zapisów jest "niedowartościowanie w polskim systemie wsparcia rodzin pełnych, opartych na małżeństwie i posiadających źródła dochodów oparte na własnej pracy oraz motywowanie osób zamieszkujących w Gminie do zakładania rodzin opartych na małżeństwie". Skargę na uchwały radnych wniosła mieszkanka Nysy, która samotnie wychowuje dzieci po śmierci męża i uznała, że uchwała rady dyskryminuje jej rodzinę. Sąd uznał skargę za uzasadnioną i uchylił uchwałę.

W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że już w poprzednich orzeczeniach WSA dotyczących nyskiego bonu wychowawczego wskazano, że choć samorząd ma prawo podejmować decyzje wspierające rodzinę, to uchwały gminy nie mogą łamać zasad określonych w konstytucji i ustawach. W ocenie sądu artykuł 71 konstytucji wyraźnie wskazuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Z kolei artykuł 32 ustawy jasno opisuje kwestie równości obywateli wobec prawa. W ocenie sądu, wprowadzając określone preferencje, radni naruszyli zasady określone w tych dwóch punktach ustawy zasadniczej i zasady sprawiedliwości społecznej.

"Gmina wprowadzając preferencje dla rodzin opartych na formalnym małżeństwie niejako wywiera wpływ, przymusza rodziców do określonego zachowania, do zawarcia związku małżeńskiego, co nazywa motywowaniem. W ocenie sądu podejmowanie działań nakierowanych na taki cel nie leży w kompetencji samorządu" - zauważył sąd.

Nyski bon wychowawczy już dwukrotnie był przedmiotem rozprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i w obydwu przypadkach uchwała została w całości uchylona jako sprzeczna z prawem. Dwukrotnie radni Nysy uchwalali nowe uchwały, pozostawiając kontrowersyjne zapisy. Kolejną uchwałę rady miasta zaskarżył także wojewoda opolski, wskazując na jej sprzeczność z zasadami polskiego prawa. Wszystkie trzy wyroki WSA w sprawie bonu nyskiego są nieprawomocne. Dwa z nich zostały już zaskarżone przez gminę do NSA.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25