facebook RSS # #

17.10.2019 23:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-24 12:40       aktualizacja: 2019-06-24 12:47       Wiadomości PAP
  A A A

Na pomoc gminie. Nowy program pomoże JST w usuwaniu porzuconych odpadów

Na pomoc gminie. Nowy program pomoże JST w usuwaniu porzuconych odpadów
Fot.Fotolia
Samorządy, które borykają się z problemem porzuconych odpadów będą mogły uzyskać nawet 200 tys. zł pożyczki lub 100 tys. zł dotacji - 1 lipca NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków w nowym programie wsparcia.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na "usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów".

Celem programu ma być "ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami". Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia. Szczegóły naboru dostępne są na stronie Funduszu.

Nowy program priorytetowy 2.9. "Usuwanie porzuconych odpadów" przyjęto uchwałami Zarządu NFOŚiGW z 26 kwietnia 2019 r. oraz Rady Nadzorczej NFOŚiGW z 8 maja 2019 r. Program realizowany będzie w latach 2019 - 2026.

Wioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

"Oferta finansowa Funduszu jest dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, jaki prawodawstwa UE. Oczywiste jest, że porzucone odpady stanowią problem zarówno dla mieszkańców okolic, w których odpady zostały porzucone, jak i dla środowiska. Natomiast finansowanie usunięcia przedmiotowych odpadów nie może naruszać zasady +zanieczyszczający płaci+ oraz stanowić niedopuszczalnej pomocy dla podmiotów działających niezgodnie z prawem, a często również z przekroczeniem posiadanych decyzji" - informuje NFOŚiGW.

Fundusz przypomina też, że to posiadacz odpadów jest zobowiązany do usunięcia ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w tym odpadów porzuconych po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

"Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany wydać decyzję nakazującą usunięcie odpadów ich posiadaczowi. W przypadku niewykonania decyzji organ może podjąć działania w formie wykonania zastępczego. Procedura ta dotyczy również przypadku posiadacza odpadów, któremu cofnięto zezwolenie ze względu na prowadzenie działalności niezgodnie z zezwoleniem" - wskazuje NFOŚIGW.

Jak podkreśla, "działania te podejmowane są na koszt posiadacza odpadów, co wyklucza możliwość udzielenia dofinansowania w formie bezzwrotnej".

"W obecnym stanie prawnym wsparcie ze środków publicznych zadań, gdzie istnieje podmiot odpowiedzialny za dokonane zanieczyszczenie, który prowadził działalność niezgodnie z prawem, jest niedopuszczalne i mogłoby stanowić tylko zachętę do takiego procederu" - zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk w piśmie do RPO.

Wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował Fundusz, że gmin nie stać na samodzielne usuwanie składowisk odpadów, gdy uchyla się od tego ich posiadacz, a koszty takich działań sięgają nawet kilkudziesięciu mln zł.

W odpowiedzi NFOŚiGW poinformował o nowym programie priorytetowym dla samorządów. "W pełni rozumiemy potrzebę likwidacji problemu porzucanych odpadów. Fundusz na bieżąco analizuje sytuację na rynku gospodarki odpadami w kraju i dostosowuje swoją ofertę finansową do zidentyfikowanych potrzeb" - oświadczył wiceprezes Funduszu Dominik Bąk.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25