facebook RSS # #

22.10.2019 09:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-27 10:32       aktualizacja: 2019-06-27 10:34       Wiadomości PAP
  A A A

Szpitale w opałach. Śląscy samorządowcy wystosowali apel do rządu w sprawie szpitali powiatowych

Szpitale w opałach. Śląscy samorządowcy wystosowali apel do rządu w sprawie szpitali powiatowych
Fot. Fotolia
Śląski Związek Gmin i Powiatów zaapelował do rządu o „podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji szpitali powiatowych”.

W swym apelu ŚZGiP wskazuje w pierwszej kolejności na „niski poziom ryczałtu przyznanego przez śląski oddział NFZ i niską wycenę procedur medycznych”. Jak pisze związek, po wprowadzeniu tzw. „sieci szpitali” i przejściu na system ryczałtowy (zamiast kontraktów z NFZ) wiele szpitali powiatowych ma ogromne trudności finansowe. Samorządowcy ze Śląska twierdzą, że nowy model finansowania szpitali nie rozwiązał problemu ich zadłużenia i trudnej sytuacji finansowej, a wręcz „coraz bardziej go pogłębia”.

„Głównym problemem są niedoszacowane wysokości ryczałtów w szpitalach powiatowych” – wskazuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. „Doprowadza to do ciągłego zadłużania się tych podmiotów, co w najbliższym czasie może doprowadzić do ich upadłości. System nie przewiduje wzrostu wysokości ryczałtu w obecnie obowiązującym systemie finansowania. Dodatkowo w nowym systemie wyeliminowano pojęcie tzw. nadwykonań. W związku z tym szpitale nie mają możliwości dochodzenia zapłaty za udzielone świadczenia po przekroczeniu wysokości ryczałtu. Wycena świadczeń medycznych jest nieadekwatna do ponoszonych przez szpitale kosztów”.

Śląscy samorządowcy zwracają też uwagę na braki personelu medycznego. Powodują one – w połączeniu m.in. z podwyżką płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, że zarówno personel medyczny, jak i niemedyczny, domaga się wzrostu wynagrodzeń, na który szpitali, przy ich niedofinansowaniu, nie stać.

„W związku z podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów od 1 lipca 2018 r. NFZ nie rekompensuje w całości pochodnych (np. dyżurów medycznych) z tytułu wzrostu tego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne… Środki otrzymane z NFZ stanowią ściśle 80 proc. kwoty przyznanej na wzrost wynagrodzenia zasadniczego i wysługi lat, natomiast nie uwzględniają zwiększenia kosztów rzeczywistych” – podnosi Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Powiatowe szpitale borykają się z problemem „utrzymania działalności z powodu rosnących żądań płacowych pracowników, braku kadry medycznej, niedofinansowania wartości kontraktów oraz wzrostu cen usług outsourcingowych, leków, mediów”. Zwiększenie kosztów stałych sprawia, że samorządowe placówki szpitalne mają duże problemy z utrzymaniem płynności finansowej i przynoszą straty.

Związek alarmuje też, że sytuację jeszcze bardziej pogarszają wprowadzone w styczniu tego roku wyśrubowane normy zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach: od 0,6 do 0,9 etatu na jedno szpitalne łóżko. Według ŚZGiP absurdalne jest, że ten wskaźnik jest wyliczany, biorąc pod uwagę wszystkie łóżka, także te puste, bo w szpitalach rzadko kiedy obłożenie wynosi 100 proc. By więc sprostać tym normom, szpitale likwidują część łóżek, a i tak nie są w stanie sprostać nowym wymogom. Dla przykładu w gliwickich szpitalach zlikwidowano łącznie 84 łóżka, a i tak pielęgniarek jest o wiele za mało w stosunku do norm (brakuje 74 etaty). Efekt jest taki, że wprowadzone normy nie poprawiają sytuacji pacjentów, a wręcz mogą ją pogorszyć. Nie wspominając o wpływie na kondycję finansową szpitali.

„Nie kwestionujemy, że z punktu widzenia właściwej jakości usług i standardu pracy wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek jest uzasadnione” – brzmi stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. „W pierwszej kolejności należy jednak rozwiązać problem niedostatecznej podaży pielęgniarek na rynku pracy oraz zapewnić środki na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia. Środki przyznane na podwyżki dla pielęgniarek nie uwzględniają wartości rynkowej płac w naszym regionie. Aktualnie zabezpieczone środki na podwyżki płac dla pielęgniarek minister zapewnił tylko do 31 sierpnia 2019 r. Bez wskazania finansowania po tym terminie szpitale zostaną obciążone dodatkowymi kosztami. Regulacja wprowadzona przez Ministra Zdrowia powinna w pełni pokrywać koszty ponoszone przez szpitale prze cały okres obowiązywania przepisów”.

W związku z w/w problemami śląscy samorządowcy apelują do rządu m.in. o:

• wzrost wycen świadczeń medycznych

• realne zwiększenie ryczałtów dla szpitali powiatowych oraz zwiększenie środków na nocną i świąteczną opiekę medyczną

• zwiększenie środków na wynagrodzenia dla personelu medycznego i ustalenie jednolitych zasad i wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia

• przyznanie usługom zdrowotnym zerowej stawki podatku VAT

• zmianę norm zatrudnienia pielęgniarek – tak, by były obliczane nie podstawie liczby łóżek, ale średniego obłożenia na oddziałach

• ułatwienie nostryfikacji dyplomu pielęgniarkom zza wschodniej granicy, a tym samym wprowadzenie możliwości ich zatrudniania w polskich szpitalach.

jmk/

Na podstawie: www.silesia.org
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25