facebook RSS # #

22.10.2019 09:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-27 10:43       aktualizacja: 2019-06-27 10:45       Wiadomości PAP
  A A A

Sporne Górki. Prezydent Lublina donosi do prokuratury ws. gróźb

Sporne Górki. Prezydent Lublina donosi do prokuratury ws. gróźb
Fot.Wikimedia
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wystąpił do prokuratury z doniesieniami o możliwości znieważenie go, jako funkcjonariusza publicznego, przez wpisy w internecie zawierające groźby pod jego adresem i zarzucające mu domniemaną korupcję.

Wpisy związane są ze sprawą zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin”. Zaproponowane przez Żuka zmiany dopuszczają częściową zabudowę tzw. Górek Czechowskich, atrakcyjnego terenu zielonego, będącego własnością prywatnej spółki developerskiej TBV.

Sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich budzi w Lublinie od wielu lat silne emocje. Przeciwnicy ich zabudowy podnoszą m.in., że to teren cenny przyrodniczo oraz niezwykle ważny dla przewietrzania miasta i walki ze smogiem. Organizują protesty i manifestacje.

Zmiany w studium rozpatrywać mieli radni w piątek, ale sesja przełożona została na niedzielę. Żuk zwrócił się do CBA z prośbą o objęcie osłoną antykorupcyjną procesu przygotowania i uchwalania studium.

Na konferencji prasowej Żuk powiedział, że poziom emocji i liczba przekłamań w dyskusji wokół Górek Czechowskich „sięgnęły zenitu”. „Nie zgadzam się na zastraszanie, szczególnie, jeśli to dotyczy mojej rodziny i bliskich. Nie zgadzam się na taki poziom dyskusji. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie ma anonimowości w sieci, nie można bezkarnie kłamać i rzucać oskarżeń bez pokrycia” – powiedział Żuk.

„Ponieważ w wielu komentarzach pojawia się oskarżenie o korupcję w stosunku do mnie, czy moich współpracowników odpowiedzialnych za proces przygotowania studium, zdecydowałem o wystąpieniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o objęcie działań związanych ze studium osłoną antykorupcyjną – czyli specjalnym nadzorem ze strony służb. Nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia” – dodał Żuk.

W kwietniu kwestia zagospodarowania Górek Czechowskich była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go gminie Lublin?".

Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, ale zwycięstwo odnieśli w nim przeciwnicy zmiany studium i zabudowy. W referendum wzięło udział 12,91 proc. uprawnionych do głosowania. Głos na „tak” oddało 32,3 proc. głosujących, na „nie” - 67,7 proc.

Zaproponowane przez Ratusz zmiany w studium dopuszczają zabudowę mieszkaniową na około 25 ha na Górkach Czechowskich. Miasto zawarło ze spółką TBV umowę, na mocy której developer sprzeda miastu na 1 zł 77 ha terenu Górek Czechowskich, na którym urządzi park naturalistyczny kosztem 10 mln zł. Ponadto spółka TBV zobowiązała się do budowy przedszkola i sprzedaży miastu za 1 zł terenu pod budowę szkoły.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25