facebook RSS # #

18.11.2019 23:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-27 14:41       aktualizacja: 2019-06-28 15:23       Wiadomości PAP
  A A A

Kontrola teoretyczna. Raport Polskiego Alarmu Smogowego

Kontrola teoretyczna. Raport Polskiego Alarmu Smogowego
Fot. Polski Alarm Smogowy
Polski Alarm Smogowy sprawdził, jak wygląda sprzedaż i kontrola jakości węgla na rynku detalicznym, czy spełnia on przyjęte niedawno normy.

Najważniejsze wnioski PAS? Sprzedawcy węgla często wprowadzają klientów w błąd co do jego jakości, a Inspekcja Handlowa kontrolująca składy nie pobrała ani jednej próbki węgla, by zweryfikować rzetelność wystawianych świadectw jakości.

„Tym samym, pomimo istniejących przepisów, kontrola jakości węgla jest w dużej mierze teoretyczna” – ocenia Polski Alarm Smogowy. Mimo że, jak dodaje PAS, Inspekcja Handlowa otrzymała na kontrole węgla 2,5 mln złotych na 2019 r. Czyli powinna mieć środki na pobranie i zbadanie próbek.

Przyjęte niedawno normy jakości węgla trafiającego do sprzedaży detalicznej miały być jednym z głównych narzędzi walki ze smogiem (chodziło o to, by wyeliminować z takiej sprzedaży m.in węgiel złej jakości, którego spalanie w domowych piecach i lokalnych kotłowniach powoduje duże zanieczyszczenie powietrza).

- Niestety wdrażanie przepisów dotyczących jakości węgla wciąż pozostawia wiele do życzenia – mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. - Podstawą działań kontrolnych powinno być pobieranie próbek i weryfikowanie rzeczywistej jakości węgla oraz tego, czy spełnia ona wymagania jakościowe z rozporządzenia. Sprawdzanie samych papierów to stanowczo za mało. Jeśli Inspekcja Handlowa nie czuje się na siłach pobierać próbki węgla zgodnie ze skomplikowaną procedurą określoną w rozporządzeniu, to zadanie to może zlecić wyspecjalizowanym laboratoriom. Bez poboru próbek kontrola jest czysto teoretyczna, co może prowadzić do bezkarnej sprzedaży węgla niespełniającego norm.

Analiza detalicznej sprzedaży węgla prowadzona była przez PAS od listopada 2018 do końca lutego 2019 roku. Przyjrzano się zarówno sprzedaży w składach węglowych, innych punktach stacjonarnych (np. marketach budowlanych), jak i kanałom internetowym. Na plus na pewno należy odnotować dużą świadomość nowych przepisów wśród sprzedawców. Na minus to, w jaki sposób przepisy te są wdrażane oraz sposób ich kontroli.

„W analizowanym okresie, choć Inspekcja Handlowa przeprowadziła 353 kontrole, to nie pobrano ani jednej próbki, by zweryfikować jakość węgla” – pisze PAS w swym komunikacie na ten temat. „Wciąż nie wiemy więc, czy sprzedawany obywatelom węgiel jest tym, którego parametry widnieją na świadectwach jakości dołączanych do towaru. Dodatkowo klienci wprowadzani są w błąd, ponieważ często parametry węgla zapisane na workach są zawyżone w porównaniu z zapisanymi w świadectwach jakości tego samego towaru. Rozbieżności stwierdzono w połowie analizowanych przypadków. Przykładowo, w jednym z nich maksymalna wartość popiołu była dwa razy wyższa na świadectwie niż na worku”.

Rzadko sięgano również po sankcje karne. Nowe przepisy kontroli jakości węgla przewidują kary za niewystawienie świadectwa, brak przekazania kopii nabywcy lub wystawienie świadectwa niezgodnego z faktyczną jakością sprzedawanego węgla. Mimo stwierdzenia w analizowanym okresie 126 takich nieprawidłowości nałożono jedynie 12 kar po 10 tys. zł.

Kolejnym problemem jest brak na świadectwie jakości informacji o zawartości siarki w węglu. „To kuriozalna sytuacja, w której rozporządzenie w sprawie norm jakości węgla wprowadza parametr maksymalnej zawartości siarki, ale nie jest on podawany na świadectwie, przez co nabywca węgla nie może go zweryfikować” – alarmuje PAS. „Wynika to z błędnie sporządzonego rozporządzenia, które wydał Minister Energii i które wbrew ustawowym zapisom nie nakazuje umieszczania tego parametru na świadectwie. Informacja o zawartości siarki jest ważna dla kupującego, gdyż wysoka zawartość siarki może prowadzić do szybszej korozji kotła”.

Więcej: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,raport-pas--kontrola-jakosci-wegla-do-szybkiej-poprawy,1102.html

jmk/

Na podstawie: PAS
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25