facebook RSS # #

22.01.2020 21:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-16 13:25       aktualizacja: 2019-07-16 15:37       Wiadomości PAP
  A A A

Zrównoważona UE. Wiodącą zasadą dla Europy musi być zrównoważony rozwój

Zrównoważona UE. Wiodącą zasadą dla Europy musi być zrównoważony rozwój
Fot. Komitet Regionów
Cele zrównoważonego rozwoju powinny być podstawą długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. – uznali uczestnicy dyskusji w Europejskim Komitecie Regionów (KR), w której wziął udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

Jak powiedział wiceprzewodniczący KE, "Komitet Regionów, miasta, gminy i regiony są głównymi partnerami w dziedzinie wdrażania i innowacji". "Bez tego bliskiego związku nie udało by się nam osiągnąć celów ustalonych wspólnie na szczeblu UE" – podkreślił Katainenem.

Przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz podkreślił natomiast, że jeżeli UE chce pokazać, iż poważnie traktuje kwestie równości i zmiany klimatu, zrównoważony rozwój musi być czymś więcej niż uwagą na marginesie, ale zamiast tego musi stanowić główny punkt odniesienia w nowej dekadzie.

"Choć godne ubolewania jest to, że państwa członkowskie UE nie miały odwagi, by w pełni zobowiązać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju na 2030 r., nasz Komitet będzie kontynuować przekaz, że nie mamy alternatywy. Musimy budować zrównoważoną UE, współpracując z jej regionami i miastami" – powiedział Lambertz.

17 celów zrównoważonego rozwoju – przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 r. – to plan wytyczający przyszły kierunek rozwoju gospodarczego i społecznego naszej planety w przyszłości. Każdy z 17 celów wyznacza konkretne cele (ogółem 169 celów) z zamiarem wyeliminowania ubóstwa, ochrony środowiska i zapewnienia dobrobytu do 2030 r. W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument otwierający debatę na temat bardziej zrównoważonej Europy, proponując trzy scenariusze dotyczące tego, w jaki sposób można osiągnąć cele i zadania. Jednym z proponowanych scenariuszy było przyjęcie przez UE nadrzędnej strategii UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Europejski Komitet Regionów chce pójść o krok dalej.

Jak wskazuje Komitet Regionów, biorąc pod uwagę, że 65 proc. z 169 celów szczegółowych zawartych w 17 celach zrównoważonego rozwoju nie może zostać osiągnięte bez zaangażowania podmiotów szczebla niższego niż krajowy, podejście oddolne i wielopoziomowe sprawowanie rządów mają nadrzędne znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów określonych w programie działań ONZ na 2030 r.

Z przeprowadzonego niedawno przez KR badania dotyczącego lokalnego i regionalnego wkładu w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, zrealizowanego wspólnie z OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), wynika, że 59 % respondentów jest w trakcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25