facebook RSS # #

16.02.2020 22:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-19 12:41       aktualizacja: 2019-07-19 12:43       Wiadomości PAP
  A A A

Ustawa o CUS-ach. Sejm uchwalił ustawę o centrach usług społecznych

Ustawa o CUS-ach. Sejm uchwalił ustawę o centrach usług społecznych
Fot.PAP/M.Obara
Sejm uchwalił w piątek ustawę o tworzeniu centrów usług społecznych, której projekt przedłożył prezydent. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych.

Za uchwaleniem ustawy z poprawkami głosowało 426 posłów, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. rozszerzenia zakresu działalności usług społecznych o: ochronę środowiska, mieszkalnictwo i reintegrację zawodową i społeczną. Poprawki uszczegółowiają także niektóre przepisy.

Inicjatywa prezydenta to efekt prac Narodowej Rady Rozwoju, wspartych przez funkcjonujący w ramach Kancelarii Prezydenta RP Zespół ds. Przeglądu Prawa Samorządowego.

Zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych, CUS-y mają być nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Usługi społeczne oznaczają m.in. działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury.

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć według dwóch trybów. Pierwszy zakłada przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, wówczas centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej.

Drugi tryb zakłada utworzenie centrum na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin, wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Z usług nowej instytucji będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Na podstawie zgłaszanych przez nich potrzeb w centrach będą tworzone indywidualne plany usług społecznych – spersonalizowane pakiety usług na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Będą tam też prowadzone działania adresowane do całych społeczności lokalnych, ukierunkowane m.in. na integrację mieszkańców.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25