facebook RSS # #

28.01.2020 17:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-19 13:19       aktualizacja: 2019-07-19 13:21       Wiadomości PAP
  A A A

Sprzeciw związku. Oświadczenie władz Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie zatrzymania przez CBA wójta gminy Lesznowola

Sprzeciw związku. Oświadczenie władz Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie zatrzymania przez CBA wójta gminy Lesznowola
Władze Związku Gmin Wiejskich RP protestują – w formie pisemnego oświadczenia - przeciwko zatrzymaniu przez CBA wójt Lesznowoli, Jolanty Batyckiej-Wąsik.

Przypomnijmy. 10 lipa wójt Lesznowoli Jolanta Batycka-Wąsik została zatrzymana przez CBA. Zatrzymanie miało być wynikiem śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zgromadzony przez śledczych materiał ma wskazywać na „możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami”.

Według funkcjonariuszy CBA podjęcie przez wójt „niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzenie szkody w majątku gminy”.

„Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012-2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł” - podało CBA w komunikacie prasowym.

Poniżej publikujemy pisemne oświadczenie zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w tej sprawie:

„Zdecydowany sprzeciw Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej budzą podjęte w ostatnich dniach działania w stosunku do Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, Wójta Gminy Lesznowola. Mając na uwadze trwające od dwóch lat postępowanie i pełną otwartość Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik w wyjaśnieniu podejmowanych przez nią działań i decyzji w ramach pełnionej funkcji wójta, niezrozumiałym było jej zatrzymanie.

Należy podkreślić, że włodarze gmin podejmując decyzje administracyjne często muszą się kierować wieloma bardzo złożonymi przesłankami, które mogą być obarczone ryzykiem, analogicznym jak w działalności gospodarczej. Jednak zawsze kierują się przede wszystkim dobrem lokalnych społeczności. W przypadku skrajnej rozbieżności poprawności postępowania włodarzy gmin, rozstrzygnięcie należy do sądu. Również w tym przypadku o ile zajdzie taka potrzeba, to sąd powinien rozstrzygnąć racje stron a w międzyczasie nie powinny być stosowane wobec osoby, wobec której prowadzona jest sprawa, niczym nie uzasadnione szczególne środki zapobiegawcze.

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest osobą o wielkich zasługach w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Od 20 lat, od kiedy pełni funkcję Wójta Gminy Lesznowola, niezmiennie ma bardzo wysokie poparcie i zaufanie mieszkańców, a sama zawsze na pierwszym miejscu stawia ich dobro. Ufamy w szybkie i sprawiedliwe wyjaśnienie sprawy.”

jmk/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-21 23:23:51
Andrzej Porawski: W pełni zgadzam się ze stanowiskiem ZGW RP. Władze gminy zawsze mogą odstąpić od umowy, niezależnie od konsekwencji. Jako żywo przypomina się proces śp. Mariana Jurczyka w podobnej sprawie. Także on odstąpił od ocenionej w ramach swoich niezbywalnych uprawnień jako niekorzystnej dla miasta umowy. Szczecin zapłacił karę umowną, ale odzyskał władztwo nad ważną dla miasta nieruchomością. Dopiero kasacja spowodowała, że został uniewinniony od zarzutu spowodowania szkody (straty) dla miasta. To mieszkańcy, a nie niedouczeni funkcjonariusze CBA mają prawo oceniać zasadność decyzji organów gminy.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25