facebook RSS # #

22.01.2020 20:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-19 15:07       aktualizacja: 2019-07-19 15:10       Wiadomości PAP
  A A A

Bez barier. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą dostępność

Bez barier. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą dostępność
Fot.PAP/M.Obara
Sejm uchwalił w piątek ustawę o dostępności. Zobowiązuje ona podmioty publiczne do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych: szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia.

W praktyce chodzi o konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych. W indywidualnych przypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.

Ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie  możliwe złożenie skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania pięciu procent zniżki we wpłatach przekazywanych do PFRON.

Za ustawą głosowało 415 posłów, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały sie od głosu.

Na dostosowanie obiektów do wymogów ustawy instytucje publiczne będą miały dwa lata.

woj/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-22 08:57:39
urzędnik: a skąd Gmina ma wziąć środki finansowe na zapewnienie dostępności? na zatrudnienie koordynatora ds.dostępności?, na uregulowanie opłaty za certyfikat dostępności?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25