facebook RSS # #

16.02.2020 22:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-24 12:17       aktualizacja: 2019-07-24 12:17       Wiadomości PAP
  A A A

Ostatni dzień. Gmino, wnioskuj o dotację na asystenta rodziny - apeluje MRPiPS

Ostatni dzień. Gmino, wnioskuj o dotację na asystenta rodziny - apeluje MRPiPS
Fot.Fotolia
Środa 24 lipca to ostatni dzień, w którym samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na realizację programu w tym roku przeznaczono 75 mln zł; przy dofinansowaniu premiowane są gminy, które zatrudniają asystentów na umowy o pracę.

"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" został ogłoszony w zeszłym tygodniu.

Gminne i powiatowe JST mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe do właściwego wojewody. Do wzięcia w latach 2016-2019 jest łącznie 321 mln zł.

Z danych MRPiPS wynika, że na koniec grudnia 2018 r. w całym kraju było 3 920 asystentów rodziny. Z tego 3 327 asystentów (85 proc.) było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy oraz 593 (tj. 15 proc.) asystentów zatrudnionych było na podstawie umów o świadczenie usług.

Właśnie zatrudnienie asystenta na umowę o pracę ma być szczególnie premiowane przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje. "Szczególnie promujemy te gminy i powiaty, które zatrudniają asystentów i koordynatorów w 100 proc. na umowę o pracę. Samorządy, które proponują im umowy cywilnoprawne, otrzymują odpowiednio mniejsze dofinansowanie" - mówi wiceminister RPiPS Stanisław Szwed.

Jak wylicza, w przypadku pensji asystenta rodziny lub koordynatora pieczy zastępczej pracujących na pełny etat jest to dofinansowanie do 1900 zł brutto miesięcznie, co powinno stanowić maksymalnie do 60 proc. jego wynagrodzenia (40 proc. to udział własny gminy lub powiatu).

Gminy i powiaty, które zatrudnią asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 100 proc. na umowę o pracę mają także gwarancję otrzymania dotacji w kolejnej edycji programu.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.  Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny jest uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2018 r. przypadało 9 rodzin.

Ogółem z usług asystentów rodziny skorzystało w 2018 r. 45 483 rodzin (w 2017 r. 44 748 rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 proc. W 2018 r. pod opieką 1 741 koordynatorów znalazło się 27 234 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 73 proc. ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej (co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 1 proc.).

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25