facebook RSS # #

16.02.2020 22:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-09 23:19       aktualizacja: 2019-08-13 10:19       Wiadomości PAP
  A A A

Ranking samodzielności. Gminy najbardziej samodzielne finansowo i uzależnione od transferów

Ranking samodzielności. Gminy najbardziej samodzielne finansowo i uzależnione od transferów
Fot. PAP
Wysoką samodzielność finansową osiągnęły w 2018 roku 23 gminy i trzy miasta na prawach powiatu. Natomiast w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów znalazło się osiem gmin, które były uzależnione od dochodów przekazywanych z budżetu państwa – poinformowała Krajowa Rada RIO.

Jak wynika z danych ze sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, w 2018 r. budżety samorządów mniej więcej w połowie opierały się na dotacjach i subwencji ogólnej przekazywanych z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów całkowitych samorządów stanowiły dochody własne. Według Krajowej Rady RIO, "są to szczególne rodzaje dochodów, ponieważ świadczą o poziomie samodzielności finansowej samorządu".

Wśród wszystkich samorządów wysoką samodzielność finansową, mierzoną wskaźnikiem udziału dochodów własnych na poziomie przekraczającym 70 proc. dochodów, charakteryzowały się 23 gminy. Chodzi m.in. o Kleszczów w woj. łódzkim (91 proc. dochodów własnych w dochodach ogółem) i dwie zachodniopomorskie gminy:
Rewal (85 proc.) i Dziwnów (81 proc.). W tej grupie znalazły się ponadto trzy miasta na prawach powiatu: Warszawa, Sopot (po 75 proc.) i Wrocław (71 proc.).

Z kolei w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów znalazło się osiem gmin. Z danych dostępnych w Bandku Danych Lokalnych GUS wynika, że były to: Dzikowiec w woj. podkarpackim, Aleksandrów w woj. lubelskim, Lipnica Wielka w woj. małopolskim oraz Janowiec Kościelny w woj. warminńsko-mazurskim. Ponadto były to: Mirów w woj. mazowieckim, Wielopole Skrzyńskie w woj. podkarpackim, Wojcieszków w woj. lubelskim i Turośl w woj. podlaskim.

W budżetach tych gmin udział dochodów własnych stanowił mniej niż 15 proc. "Skutkowało to uzależnieniem tych jednostek od dochodów przekazywanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych lub subwencji ogólnej" – zaznaczyła Krajowa Rada RIO.

Jak wynika ze sprawozdania, w dochodach własnych samorządów największe znaczenie miały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (41,1 proc.). Istotnym źródłem dochodów własnych były także dochody z podatku od nieruchomości (18,2 proc.), stanowiącego najbardziej efektywny i najważniejszy podatek lokalny. Natomiast niewielkie znaczenie miały dochody ze sprzedaży majątku (3 proc.).

Z kolei w kwocie otrzymanych przez jst środków pochodzących z subwencji ogólnej niezmiennie największe znaczenie ma jej część oświatowa stanowiąca w 2018 r. ponad 3/4 dochodów z tego źródła i 17 proc. kwoty dochodów ogółem.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych samorządu stanowiły natomiast 28,3 proc. dochodów całkowitych. Samorządy tak jak w dwóch poprzednich latach większe środki otrzymały na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej niż zadań własnych.

Ponad połowę dotacji na zadania zlecone stanowiły środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Według KR RIO, dla ponad 3/4 samorządów (78,7 proc.) dochody otrzymane na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę programu mieściły się w przedziale 10–20 proc. wszystkich zrealizowanych dochodów.

W 2018 r. w strukturze wydatków zaszły zmiany, które zapoczątkowane były już w 2017 r., polegające na wzroście wydatków majątkowych. Samorządy średnio co piątą złotówkę ze swoich budżetów przeznaczały na inwestycje. Według KR RIO, przyczyną takiego stanu rzeczy było dalsze wykorzystywanie środków z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 związanej z finansowaniem projektów unijnych.

kic/


TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-13 08:38:08
ekonomista: dotacje na zadania zlecone gminom nie powinny być traktowane jak dochody gminy. To tylko przepływ pieniądza, który zawyża obroty. Dostajemy 1000 złotych i ten tysiąc (czasem więcej i musimy dołożyć) wypłacamy. Nie wolno mi tych środków lokować, zarabiać na nich, nie wolno przeznaczyć na nic innego. Jakiż to dochód gminy? To tylkoprzepływ środków zawyżający obroty.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25