facebook RSS # #

17.02.2020 00:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-19 14:54       aktualizacja: 2019-08-19 15:16       Wiadomości PAP
  A A A

Przeciw barierom. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program Dostępność Plus

Przeciw barierom. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program Dostępność Plus
Fot. PAP/T. Gzell
Samorządy będą co cztery lata przygotowywać raporty o  stanie  zapewniania  dostępności  osobom  ze  szczególnymi potrzebami i publikować go w BIP – zakłada podpisana ustawa.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program "Dostępność Plus". Celem ustawy jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych.  

Ustawa za osoby ze szczególnymi potrzebami uznaje osoby, które muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Ustawa określa środki znoszące lub niwelujące bariery wyłącznie w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów finansowanych ze środków publicznych.

Za bariery ustawa uznaje przeszkody lub ograniczenia architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna to, zgodnie z ustawą, dostępność spełniająca wymagania uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień w rozumieniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Nowe przepisy wskazują, że podmiot publiczny będzie przekazywał co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego   roku,   raport  o  stanie  zapewniania  dostępności  osobom  ze  szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Za koordynację zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiadać będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przy którym działać będzie Rada Dostępności. Ale każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji samorządowej,  wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące certyfikacji dostępności, dostępu alternatywnego oraz postępowania skargowego w sprawie braku zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Ustawa tworzy ponadto Fundusz Dostępności, jako państwowy fundusz celowy na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, a także przepisy dotyczące umów zawieranych z wykorzystaniem środków publicznych, postępowania skargowego oraz prawa do przedstawiania informacji na podstawie art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-20 08:02:58
zezol: O tak! Raportami, statystykami i planami rozwiążemy wszystkie problemy dostępności! Brawo!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25