facebook RSS # #

19.02.2020 00:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-04 16:01       aktualizacja: 2019-09-04 16:01       Wiadomości PAP
  A A A

Takie dodatki. Samorządy uchwalają wysokość dodatku za wychowawstwo

Takie dodatki. Samorządy uchwalają wysokość dodatku za wychowawstwo
Fot. PAP/G. Michałowski
600 zł w Karpaczu, 480 zł w Warszawie – sprawdziliśmy, na jakie dodatki za wychowawstwo klasy będą mogli liczyć nauczyciele.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w minimalnej wysokości 300 zł. Wysokość dodatku dla wychowawców w przedszkolach ustalają same samorządy.

W dziennikach urzędowych wojewodów już od lipca pojawiają się uchwały zmieniające regulaminy wynagradzania nauczycieli.

Przykładowo w Gminie Siekierczyn 300 zł dodatku za wychowawstwo otrzymają zarówno wychowawcy w szkołach, jak i w przedszkolach. Gmina Polkowice zdecydowała się natomiast na zróżnicowanie stawki - wychowawcy klasy dostaną dodatek w wysokości 300 zł, a nauczyciele opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 200 zł.

Wysoki dodatek dla wychowawców ustaliła Gmina Karpacz. Zgodnie z uchwałą nauczyciel sprawujący funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego dostanie z tego tytułu 600 zł.

W największych miastach prace nad regulaminami wynagradzania nauczycieli przeważnie jeszcze trwają.

„Projekt zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli został przekazany do uzgodnień związkom zawodowym” - informuje Konrad Klimczak ze stołecznego ratusza. Proponowane stawki to 380 zł dla wychowawcy w szkołach i 130 zł w przedszkolach.

„Aktualnie trwają prace nad regulaminem wynagradzania nauczycieli. W drugiej połowie września odbędą się uzgodnienia ze związkami zawodowymi” – informuje również Kamila Bogacewicz z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jak podaje, wysokość dodatku za wychowawstwo w szkołach będzie tam zgodna z przepisami czyli wyniesie 300 zł. Z kolei dodatek za wychowawstwo w przedszkolu pozostanie na niezmienionym poziomie, gdyż jest korzystniejszy dla nauczycieli . Obecnie wynosi on 7,5 proc. średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
W projekcie wrocławskiej uchwały zapisano wysokość dodatku dla nauczycieli za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w kwocie 300 zł. Dodatek ten dotychczas wynosił 220 zł. Zmiany w regulaminie będą też dotyczyły przedszkoli - dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym zaproponowano dodatek funkcyjny do wysokości 300 zł na etat. Dotychczas dodatek funkcyjny przysługiwał na grupę przedszkolną w wysokości 220 zł  i był dzielony między wychowawców grupy.

„W efekcie proponowanej obecnie zmiany dodatek funkcyjny będzie otrzymywać każdy nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym” – wyjaśnia Maja Wysocka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Projekt uchwały zostanie oddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, czyli 5 września.

Również w czwartek regulaminem wynagradzania nauczycieli zajmie się Lublin. Dodatek za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach wyniesie tam 300 zł.

Podobnie w Gdańsku - dodatek za wychowawstwo i w szkołach, i w przedszkolach będzie wynosił 300 zł. „W ubiegłym roku było to odpowiednio 100 i 150 złotych, od 1 września miało być 200 zł, po naszych negocjacjach ze związkami zawodowymi, ale w związku ze zmianą przepisów kwota wyniesie 300 zł brutto” - zaznacza Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W Katowicach temat trafi na sesję dopiero 26 września. „Wyrównanie musi być zrealizowane do 30 września i dotrzymamy tego terminu” – zapewnia Dariusz Czapla z Urzędu Miasta Katowice.

Zmian w regulaminie nie planuje natomiast Łódź. „W przypadku nauczycieli nie ma potrzeby nowelizacji regulaminu wypłaty dodatków, ponieważ wysokość dodatku za wychowawstwo rośnie z mocy prawa - nowela Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym w Łodzi będą one wynosić 300 zł (dotychczas było to 200 zł)” – informuje Monika Pawlak z łódzkiego magistratu.

W przypadku przedszkoli również nie będzie korekt regulaminu - w Łodzi te dodatki są wypłacane od dawna w wysokości 200 zł na oddział i to nie ulegnie zmianie.

Z danych MEN wynika, że w momencie uchwalania nowych przepisów w 97 proc. samorządów dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli był niższy niż ustawowe 300 zł.

Anna Banasik

Czytaj: Równać w górę. W 97 proc. JST dodatek za wychowawstwo niższy niż projektowane 300 zł

Wcale nie 300 zł. MEN: wysokość dodatku wychowawczego dla nauczycieli przedszkoli ustala JST
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25