facebook RSS # #

19.02.2020 14:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-11 13:03       aktualizacja: 2019-09-11 13:04       Wiadomości PAP
  A A A

Rozwój retencji. Łączny koszt planowanych inwestycji to ok. 10 mld zł

Rozwój retencji. Łączny koszt planowanych inwestycji to ok. 10 mld zł
Fot. PAP/S. Rozpędzik
Rząd przyjął uchwałę ws. założeń do Programu rozwoju retencji. Łączny koszt planowanych inwestycji to ok. 10 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu uchwałę w sprawie "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".

Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie „Program przeciwdziałania niedoborowi wody” (nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r.

Program będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację. Załącznik do przyjętych założeń programu stanowi wykaz 94 inwestycji, które zostaną zrealizowane do 2027 r. Ich łączny koszt to ok. 10 mld zł.

Jak wylicza CIR, efektem programu ma być wzrost objętości retencjonowanej wody; łagodzenie skutków suszy; zmniejszenie ryzyka powodziowego; poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód, a także zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej czy zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencjonowania.

Jako źródła finansowania wskazano fundusze europejskie perspektywy finansowej 2021-2027; pożyczki lub kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe: (Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny), budżet państwa oraz budżety samorządów, a także budżety innych jednostek (m.in. Wody Polskie, Lasy Państwowe, NFOŚiGW).

Źródło: CIR
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25