facebook RSS # #

23.09.2019 00:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-12 07:22       aktualizacja: 2019-09-12 10:23       Wiadomości PAP
  A A A

Współpraca regionów. Deklaracja o współpracy województw świętokrzyskiego i podkarpackiego

Współpraca regionów. Deklaracja o współpracy województw świętokrzyskiego i podkarpackiego
Fot. UMWŚ
Podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze polityki regionalnej woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego - zakłada deklaracja o współpracy tych dwóch sąsiadujących ze sobą regionów.

Deklarację „na rzecz wzmocnienia spójności i konkurencyjności” obu regionów, ich rozwoju społeczno-gospodarczego, podpisali w środę w Sandomierzu (Świętokrzyskie) marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Współpraca obu regionów ma dotyczyć takich zagadnień, jak m. in. realizacja przedsięwzięć usprawniających system transportowy makroregionu Polski Wschodniej w połączeniach kolejowych i drogowych (chodzi głównie o linię kolejową nr 25, umożliwiającą szybkie połączenie z Warszawą).

- Porozumienie będzie nam pomagało w zdecydowany sposób podejść do planowania strategii i działań w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej, do czego oba samorządy się przygotowują – podkreślił podczas briefingu prasowego marszałek Bętkowski.

Wcześniej w sandomierskim zamku odbyło się wspólne posiedzenie zarządów obu województw.

- Wymieniliśmy się doświadczeniami, dobrymi praktykami, które dzieją się po obu stronach. To ważne, aby pokazywać w jakim kierunku należy rozwijać nasze województwa – zaznaczył marszałek Ortyl. Dodał, że istotne są głównie wspólne projekty infrastrukturalne, łączące gospodarczo oba regiony i ich mieszkańców.
Jak podkreślono w deklaracji, porozumienie ma prowadzić m.in. do jak najlepszego przygotowania regionów do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz „wyzwań i szans” wynikających z projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

W planach są m.in. wspólne działania związane z rekultywacją wyrobiska „Piaseczno” po byłej kopalni siarki i terenów przyległych. Współpraca ma też dotyczyć zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, m. in. przygotowania wspólnych zapisów do dokumentów programu ponadregionalnego dla województw Polski wschodniej, w zakresie możliwości wyznaczenia, wykonania i utrzymania ekologicznych szlaków greenways oraz możliwości utworzenia fragmentu Wiślanej Trasy Rowerowej.

Zakładane są także inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obu regionów, w tym ewentualnego wykorzystania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w Rzeszowie, jako wspólnej platformy e-Zdrowie dla obu województw.

Jak poinformował marszałek Bętkowski, zarządy województw przyjęły podczas wspólnego posiedzenia dwa stanowiska – skierowane do ministra energii oraz ministra inwestycji i rozwoju.

Pierwsze dotyczy problemów związanych z zagospodarowaniem i zakończeniem rekultywacji oraz zapewnieniem środków finansowych po 2020 r. na rekultywację wyrobiska „Piaseczno”, które znajduje się na terenie woj. świętokrzyskiego.

W stanowisku zwrócono się z prośbą o podjęcie działań umożliwiających kontynuowanie finansowania prac w zakresie wykonania przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji (której właścicielem jest podkarpacka gmina Tarnobrzeg) systemu melioracyjno-drenażowego wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej terenów w sąsiedztwie wyrobiska. „Wykonanie tego systemu jest niezbędne dla zabezpieczenia przed zmianą stosunków wodnych terenów zlokalizowanych w zasięgu leja depresji odwadnianego obecnie wyrobiska górniczego +Piaseczno+” – podkreślono w piśmie.

„Zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy z zewnątrz nie damy sobie lokalnie rady, a głównie nie poradzą sobie samorządy, na które spadła ta odpowiedzialność, tak jak na kopalnię +Machów+. To jest problem, który musi się rozstrzygnąć” – pokreślił marszałek Bętkowski.

Drugie stanowisko dotyczy problemów komunikacyjnych obu regionów, gdzie wskazano na konieczność zapewnienia finansowania w kolejnym unijnym budżecie dla inwestycji m. in. w linię kolejową nr 25, drogę ekspresową nr 74 (łączą woj. łódzkie, przez woj. świętokrzyskie na Podkarpacie) czy budowy drogi szybkiego ruchu pomiędzy Rzeszowem i Radomiem.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

jmk/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25