facebook RSS # #

16.02.2020 18:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-18 14:24       aktualizacja: 2019-09-18 14:26       Wiadomości PAP
  A A A

NSA oddalił. Oddalone zażalenie ws. rozwiązania rady powiatu koneckiego

NSA oddalił. Oddalone zażalenie ws. rozwiązania rady powiatu koneckiego
Fot.Fotolia
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach, umarzające postępowanie w sprawie skargi powiatu koneckiego dotyczącej rozwiązania z mocy prawa rady powiatu w Końskich.

Postanowienie NSA jest prawomocne.

20 marca wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała obwieszczenie ogłaszające rozwiązanie z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich "z dniem 26 stycznia". Przyczyną tej decyzji było niepowołanie pełnego zarządu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybrany przez radę zarząd powiatu składał się z trzech osób, natomiast statut koneckiego samorządu mówił o konieczności powołania czterech członków (statut powiatu zmniejszający liczbę członków zarządu powiatu z 4 na 3 uchwalono pod koniec lutego).

Samorząd powiatu koneckiego zaskarżył do WSA w Kielcach obwieszczenie wojewody, zarzucając naruszenie w nim przepisów prawa materialnego. W dostarczonym przez pełnomocnika samorządu prof. Marka Chmaja dokumencie podkreślono, że w podpisanym przez wojewodę obwieszczeniu nastąpiła błędna wykładnia art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Jak zaznaczono, ustawa "wyraźnie wskazuje, że wybór zarządu uznaje się za spełniony w przypadku powołania członków zarządu w liczbie od minimalnie trzech do maksymalnie pięciu osób". Według uzasadnienia skargi statut powiatu jest aktem prawa miejscowego "co oznacza jedynie, że określona w nim liczba członków zarządu musi być zgodna z ustawową normą w tym zakresie".

W skardze został zamieszczony także wniosek o wstrzymanie wykonania obwieszczenia. W odpowiedzi na skargę wojewoda świętokrzyski wniósł m.in. o umorzenie postępowania - ze względu na cofnięcie skargi 23 kwietnia przez pełniącego funkcję organów powiatu, który zdecydował także o wycofaniu pełnomocnictw do reprezentowania powiatu przez prof. Chmaja.

17 maja kielecki WSA umorzył postępowanie. W uzasadnieniu wskazał, że pełniący obowiązki rady powiatu miał prawo cofnąć skargę wniesioną przez pełnomocnika dotychczasowych władz samorządowych powiatu koneckiego, a w tej sytuacji sąd był zobligowany umorzyć postępowanie. Sąd zaznaczył, że w dacie wniesienia skargi prof. Chmaj był uprawniony do reprezentowania powiatu koneckiego.

Sąd wskazał także, że musiał zbadać, czy cofniecie skargi nie zmierza do obejścia prawa lub utrzymania w mocy przepisów objętych wadą nieważności - kielecki WSA uznał, że wojewoda świętokrzyski prawidłowo wydał obwieszczenie o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu koneckiego.

Zażalenie na to postanowienie wniósł do NSA pełnomocnik odwołanego samorządu powiatowego.

Ze stanowiskiem wojewody nie zgodziło się także 11 radnych, którzy tworzyli w powiecie koneckim koalicję rządzącą. W swoim stanowisku sprzed kilku miesięcy ocenili m.in. że sprawa ma kontekst polityczny. O możliwości rozwiązaniu gremium radni mieli dowiedzieć się z mediów informujących o skardze złożonej do wojewody "przez trzech radnych opozycyjnych startujących z listy SLD-Lewica Razem", którzy zwrócili się "o kontrolę i nadzór nad działalnością" koneckiej rady powiatu.

Do ubiegłorocznych wyborów samorządowych - przez trzy kadencje - w koneckim samorządzie powiatowym PiS tworzyło koalicję z PSL. W jesiennych wyborach 2018 r. PiS uzyskało w radzie powiatu koneckiego sześć mandatów, PSL - pięć, SLD-Lewica Razem - cztery, komitet Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego - trzy, komitet Samorządni Ziemi Koneckiej Krzysztof Obratański - dwa, Porozumienie Samorządowe TKN - jeden mandat. W sprawie utworzenia nowej koalicji, pod koniec października ub.r. porozumieli się radni powiatowi PiS, SLD i komitetu Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego (tworzą go osoby związane z SLD).

Ustalono, że starostą będzie przedstawiciel PiS, a wicestarostą - reprezentant SLD. W reakcji na te zapowiedzi szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że zarząd powiatowy SLD w Końskich nie zgodził się jednak na taką współpracę - dwaj radni, którzy porozumieli się z PiS, zostali zawieszeni w prawach członka partii (pozostałe osoby jedynie startowały z list Sojuszu, nie są członkami partii). Do dymisji podał się też szef organizacji powiatowej SLD.

Ewentualne porozumienie z przedstawicielami SLD, krytykowało także dwóch radnych PiS, w tym wicestarosta wcześniejszej kadencji, b. szef powiatowych struktur ugrupowania Andrzej Lenart. Według lokalnych mediów, razem z innymi działaczami PiS z miejskich struktur partii w Końskich, wystosował on list do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, z protestem przeciw koalicji z przedstawicielami SLD. List miał poprzeć także inny radny powiatowy PiS, Jarosław Lasota.

Podczas pierwszej sesji rady powiatu koneckiego nowej kadencji w wyborach starosty zgłoszono dwóch kandydatów - obu z PiS: rekomendowanego przez zarząd wojewódzki partii szefa powiatowych struktur Grzegorza Pieca oraz Lenarta. W głosowaniu wygrał Lenart uzyskując poparcie 11 radnych, na Pieca zagłosowało dziewięć osób (jeden głos był nieważny). Wicestarostą został dotychczasowy starosta, przedstawiciel PSL, Bogdan Soboń. Wybrano też etatowego członka zarządu powiatu - to reprezentant jednego z lokalnych komitetów. Natomiast przewodniczącą rady powiatu została przedstawicielka PSL.

Taki wynik głosowania wskazywał na porozumie się dwóch "zbuntowanych" radnych PiS, PSL (pięciu radnych) i czwórki radnych z lokalnych komitetów (dwie z tych osób wcześniej współtworzyły porozumienie koalicyjne PiS i SLD).

Po rozwiązaniu rady powiatu, od końca marca funkcje organów powiatu koneckiego pełnił wyznaczony przez premiera Grzegorz Piec.

W przeprowadzonych w połowie czerwca przedterminowych wyborach do koneckiej rady powiatu, najwięcej mandatów - siedem - uzyskał KWW Prawi i Solidarni (któremu liderował Piec), pięć mandatów przypadło KWW Robert Plech Nowy Powiat (Plech to działacz SLD), po czterech radnych mają KW PSL i KWW Ziemia Konecka, a jednego - KWW TKN.

Podczas pierwszej sesji nowej rady powiatu starostą wybrano Pieca. Zarząd powiatu utworzyli także dwaj inni przedstawiciele komitetu Prawi i Solidarni oraz reprezentant komitetu Robert Plech Nowy Powiat. Przedstawiciel tego ostatniego komitetu jest też przewodniczącym rady powiatu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-20 16:23:51
wiktor: http://kurierzawiercianski.pl/artykul/jest-skarga-do-wsa-dotyczaca-przychodni-przy-niedzialkowskiego

W Zawierciu Rady Powiatu nie rozwiązano a w Końskich tak? Ten sam stan faktyczny. Czy wszyscy jesteśmy równi wobec prawa?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25