facebook RSS # #

16.02.2020 18:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-04 12:51       aktualizacja: 2019-10-04 12:52       Wiadomości PAP
  A A A

Bez barier. Gminy mogą już wnioskować o pieniądze z Funduszu Dostępności

Bez barier. Gminy mogą już wnioskować o pieniądze z Funduszu Dostępności
Fot.PAP/T.Gzell
W sumie 100 mln zł w formie częściowo umarzalnych pożyczek i dofinansowania trafi m.in. do samorządów na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej. Od dziś można wnioskować o środki z Fundusz Dostępności.

Fundusz Dostępności jest elementem rządowego programu Dostępność Plus. Fundusz obejmuje: pożyczki na dostosowanie 900 budynków użyteczności publicznej i mieszkalnictwa oraz projekt "Dostępna szkoła".

"Program Dostępność Plus tak naprawdę dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas będzie kiedyś potrzebował tych rozwiązań. To nie tylko windy czy podjazdy, to również usprawnienia w sprzętach codziennego użytku. Jestem dumny, że program działa, mamy czym się pochwalić, a jednocześnie cały czas uruchamiamy nowe projekty" - mówi minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Kwota pożyczek na dostosowanie budynków zaplanowana na ten rok to łącznie 42,8 miliona zł. Preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki dystrybuowane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowane podmioty jak: biblioteki, szkoły, właściciele budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe będą mogły złożyć wniosek bez wkładu własnego, opłat i prowizji.

Środki można wykorzystać na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo inwestycję będzie można uzupełnić dotacją z PFRON.

Jak informuje BGK, pożyczka nie ma  maksymalnego limitu kwotowego, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy rocznym oprocentowaniu 0,15 p.proc. Po spełnieniu określonych kryteriów można liczyć na umorzenie nawet 40 proc. wartości pożyczki.

Jako przykład BGK podaje spółdzielnię mieszkaniową, która zaciągnie pożyczkę w kwocie 1 mln zł. na wyposażenie w windy budynku wielorodzinnego, zamieszkałego głównie przez osoby w wieku 60 lat lub powyżej oraz dzieci do lat 6 i ich prawnych opiekunów lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, może liczyć po realizacji inwestycji na umorzenie w kwocie 400 tys. zł. Wówczas do spłaty przez okres 20 lat pozostanie kwota 600 tys. zł. Co oznacza w praktyce spłatę raty kapitałowej w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie i odsetki miesięczne w wysokości ok. 70 zł w pierwszym roku kredytowania. Łączny koszt odsetek w całym okresie kredytowania wyniesie mniej niż 9 tys. zł.

Częścią programu jest też projekt "Szkoła bez barier", a w ramach jego pilotażu uruchomione zostanie działanie "Dostępna szkoła". Na ten cel przeznaczone zostanie 50 mln zł.

"Dzięki realizacji projektu +Dostępna szkoła+, zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 60 szkół podstawowych oraz zostaną wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązania systemowe" - zapowiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wskazał, że wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których elementem będę plany poprawy ich dostępności, dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań. Dodał, że dzięki funduszom europejskim dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu i wyposażenia.

Według ministra, szkoły otrzymają również środki na działanie podnoszące świadomość i kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Na realizację projektu przeznaczone zostanie 50 mln zł.

Przy okazji uruchomienia nowych inicjatyw, minister Kwieciński podsumował też rok wdrażania programu Dostępność Plus.

„Zaczęliśmy od podstaw, czyli od zmian w prawie. 20 września weszła w życie ustawa o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami" - przypomniał.

MIiR wskazuje, że ustawa przewiduje, iż sektor publiczny (np. urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia) musi zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych.

"Trwają szkolenia, podczas których architekci, urbaniści i inwestorzy zapoznają się ze standardami dostępności architektonicznej. Opracowywane są szablony stron internetowych i narzędzia do oceny dostępności cyfrowej. Dzięki ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wszystkie objęte nią podmioty dostosowały swoje strony i aplikacje do standardów dostępności" - wylicza resort dotychczasowe działania.

Ponadto na 30 kierunkach studiów, np. architekturze, informatyce czy wzornictwie, wprowadzane jest nauczanie o uniwersalnym projektowaniu; od tego roku podróżni mogą korzystać z 11 dworców dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach; w ramach zmian w  komunikacji miejskiej zakupiono ponad 300 sztuk dostępnego taboru.

"W obszarze usług realizowane jest wsparcie door-to-door , w ramach którego każda ze 150 gmin otrzyma po około 300 tysięcy złotych na usługi transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnościami. Sfinansowano usługi opiekuńcze, zdrowotne, asystenckie dla blisko 170 tysięcy osób starszych i z niepełnosprawnościami. Trwają prace nad poprawą dostępności w 10 schroniskach turystycznych i na 100 kilometrach prowadzących do nich szlaków oraz poprawą dostępności we wszystkich 23 parkach narodowych" - wylicza resort.

W planach z kolei jest m.in. przebudowa do końca roku 191 peronów. Oprócz tego co najmniej 25 szpitali i 125 przychodni ma zostać dostosowanych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez zmiany infrastrukturalne, ale również szkolenia personelu czy dostosowanie procedur.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25