facebook RSS # #

16.02.2020 10:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-08 11:49       aktualizacja: 2019-10-08 11:50       Wiadomości PAP
  A A A

Większe pieniądze. Zmiana rozporządzenia - od 1 października wyższe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Większe pieniądze. Zmiana rozporządzenia - od 1 października wyższe wsparcie dla WTZ i ZAZ
Fot. PAP/R.Pietruszka
Dodatkowe 300 zł na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej i 750 do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w zakładzie aktywności zawodowej - premier podpisał zmianę rozporządzenia.

Zmiana rządowego rozporządzenia obowiązuje od 1 października i umożliwia zwiększenie wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych, na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu, jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, w roku bieżącym i latach następnych.

MRPiPS wskazuje, że kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 roku: z 14 796 zł do 17 796 zł w 2019 roku. Z chwilą wejścia rozporządzenia w życie - 1 października br. - kwota wsparcia zostanie podniesiona do poziomu 18 096 zł, w 2020 roku do 20 496 zł, w 2021 roku do 21 696 zł, a w roku 2022 i w latach następnych do 22 896 zł.

Jak wylicza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podpisanie rozporządzenia oznacza w praktyce dodatkowe 300 zł na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej oraz realny wzrost o 750 zł na osobę w przypadku zakładów aktywności zawodowej.

Roczna kwota dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ZAZ wzrasta w 2019 roku do 22.750 zł., a w 2020 roku i w latach następnych do 25 tys. zł.

Koszty zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2020 i lata następne.

"Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej to bardzo istotny element działań naszego resortu w kontekście pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki nim my, jako społeczeństwo, jesteśmy w stanie zaoferować pełne wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu chcą wejść na rynek pracy - mówi wiceminister rodziny, a zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes PFRON Marlena Maląg dodaje, że "dodatkowe pieniądze mają umożliwić prowadzącym WTZ oraz ZAZ dalszą działalność, tak ważną dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowany przez nas, stały i regularny wzrost przekazywanych środków jest naturalną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie tych placówek" - mówi

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które planują wejść na rynek pracy, WTZ pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Uczą się one nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

W 2018 roku funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 27,5 tys. osób niepełnosprawnych. Na ich funkcjonowanie przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,6 mln zł - ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Z kolei w 116 zakładach aktywności zawodowej pracuje 6 663 osób niepełnosprawnych. W 2018 roku PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł - to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 roku.

js/

TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25