facebook RSS # #

21.11.2019 20:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-08 14:49       aktualizacja: 2019-11-08 14:51       Wiadomości PAP
  A A A

Zagrożone finanse. Konwent samorządów: zagrożone podstawy finansowe funkcjonowania JST

Zagrożone finanse. Konwent samorządów: zagrożone podstawy finansowe funkcjonowania JST
Fot. Fotolia
Konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego wnosi o zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu.

Podczas konwentu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego jego uczestnicy wypracowali stanowisko „w sprawie zagrożenia podstaw finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego”. Konwent przyjął to stanowisko, wystosowane do rządu, 7 listopada. Poniżej zamieszczamy jego treść:

„Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i zarządy powiatów muszą przedłożyć swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek zostanie wykonany, ale zrównoważenie budżetu wymagać będzie od gmin i powiatów podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a w przypadku powiatów zmniejszenia wydatków bieżących oraz ograniczenia inwestycji, modernizacji i remontów infrastruktury komunalnej.

Przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, najczęściej przez zwiększenie transferów socjalnych, powoduje wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych. Jednocześnie uderzają w nas ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, skutki podwyżek wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, skutki podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania (a samorząd jest największym polskim pracodawcą!), podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych. Brak rekompensat tych pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych i powiatowych prowadzi wprost do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Wnosimy o zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z poszanowaniem konstytucyjnej zasady odpowiedniości dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).”

jmk/

Na podstawie: UM Bolesławiec
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25