facebook RSS # #

28.01.2020 18:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-15 11:01       aktualizacja: 2019-11-15 11:39       Wiadomości PAP
  A A A

Sporny kompost. ZGWRP za zmianami w rozporządzeniu dot. składowania odpadów

Sporny kompost. ZGWRP za zmianami w rozporządzeniu dot. składowania odpadów
Fot. Fotolia
Drobny zapis w rozporządzeniu dotyczącym składowisk odpadów może jeszcze bardziej podrożyć opłaty za śmieci dla mieszkańców – alarmują samorządowcy ZGWRP. 

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 11 września 2019 r., który zdaniem Związku Gmin Wiejskich RP, zawęża możliwość wykorzystania kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, dopuszczając jedynie do tego celu odpad o kodzie ex 19 05 03, tj. kompost nieodpowiadający wymaganiom, ale powstający z przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych. 

W przyjętym stanowisku ZGWRP zaalarmował, że zmiana ta uniemożliwi wykorzystanie odpadu dotychczas wykorzystywanego do wykonania biologicznej okrywy rekultywacyjnej w procesach rekultywacji (m.in. składowisk). Efektem będzie podwyższenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, a tym samym konieczność dalszego wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. 

Według ZGWRP” zastąpienie dotychczasowych frakcji używanych do rekultywacji innymi rodzajami odpadów znacznie droższymi w pozyskiwaniu, przełoży się na wzrost opłat”. 

Ponadto, w opinii samorządowców, zwiększy się strumień odpadów kierowanych na składowiska co będzie się wiązać ze wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej oraz z dodatkowymi kosztami transportu oraz emisją z tym związaną.

ZGWRP podkreślił w stanowisku, że odpad ten powstaje w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poddanych stabilizacji biologicznej (w wyniku tego procesu powstaje tzw. stabilizat) oraz w procesie przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zbieranych. „W obu tych procesach uzyskany produkt finalny posiada podobne właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne” – zaznaczono w opinii. 

Według ZGWRP rozwiązaniem problemu byłoby pozostawienie w załączniku nr 2 dotychczasowych zapisów w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) - bez zawężania możliwości jego wykorzystywania. 

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25