facebook RSS # #

26.01.2020 18:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-02 14:05       aktualizacja: 2019-12-06 11:26       Wiadomości PAP
  A A A

Zwrot kosztów. Nowe przepisy ws. dowozu uczniów niepełnosprawnych

Zwrot kosztów. Nowe przepisy ws. dowozu uczniów niepełnosprawnych
Fot. PAP/J. Turczyk
Krótsze niż 14 dni vacatio legis, wejście w życie z dniem ogłoszenia czy nadanie wstecznej mocy obowiązującej – na takie możliwości wskazuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki pytany o uchwały w sprawie cen paliwa. 3 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Zgodnie z nimi rada gminy określa w uchwale na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, a wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka.

Zwrot rodzicom kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. Rodzice mogą wypowiadać dotychczasowe umowy w ciągu trzydziestu dni od wejścia w życie nowych przepisów, a wójt ma czternaście dni na podpisanie nowych.

Rady gmin muszą się więc spieszyć, żeby uchwały podjąć jak najszybciej. Wśród samorządowców pojawiają się wątpliwości, jak wojewodowie będą traktowali takie uchwały - czy jako prawo miejscowe, czy też nie? Czy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, czy też z mocą od 3 grudnia? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do kilku urzędów wojewódzkich.

Jako pierwszy termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały skomentował dla Serwisu Samorządowego PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

„Jako akt prawa miejscowego co do zasady powinna ona wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, chyba że w uchwale tej rada gminy określi termin dłuższy (przy uwzględnieniu terminów wejścia w życie znowelizowanych przepisów Prawa oświatowego, tj. 03.12.2019 r.)” – wskazuje w odpowiedzi Anna Czuchra.

Jak jednak zaznacza, należy pamiętać o przepisie art. 39a ust. 5 Prawa oświatowego, który nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

„Wprowadzenie przepisów uchwały do obrotu prawnego winno zatem nastąpić w takim czasie, aby zapewnić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) możliwość zawarcia z rodzicami w ustawowo określonym terminie, co w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli tylko takie okoliczności w danej sprawie wystąpią, może wiązać się z wyznaczeniem przez radę krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis, z określeniem terminu wejścia w życie z dniem ogłoszenia czy wręcz z nadaniem uchwale wstecznej mocy obowiązującej” - dodaje.

Nowe przepisy wzbudziły wiele wątpliwości po stronie samorządowców, którzy pytali m.in., co gdy rodzic wypowie dotychczasową umowę, a nie będzie jeszcze uchwały, co gdy w gminie nie ma ani jednej stacji paliw, skąd pozyskać dane nt. średniego zużycia paliwa pojazdu. Na najczęściej zadawane pytania naszych Czytelników odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czytaj: Czas na uchwały

Na razie w Dziennikach Urzędowych poszczególnych województw próżno szukać odpowiednich uchwał. We Wrocławiu pod koniec listopada dopiero ruszyły konsultacje projektu uchwały; mają się zakończyć w połowie grudnia. W Zduńskiej Woli projekt był dyskutowany na posiedzeniach komisji. Jako jeden z pierwszych samorządów uchwałę mają już za sobą radni Kruszwicy.

Anna Banasik
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-06 12:58:35
234: Czy nasz ustawodawca wie ku czemu służy vacatio legis ?????? Publikacja ustawy 18 listopada, wejście w życie 3 grudnia i 14 dni na zawarcie umowy dla burmistrza. A gdzie czas na podjęcie uchwały ???????? Teraz będą kombinować ze wstecznym nadawaniem mocy obowiązywania. Miszczowie legyslacy.
 
2019-12-04 14:05:08
Pytający: Ktoś ma pomysł skąd wziąć dane o cenach bo w sieci znalazłem jedynie ceny paliw dla stolic województw...
 
2019-12-04 06:56:28
Anka: uchwała Gminy Kruszwica dobrze schowana. Nawet w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego echo. Tel do urzędu gminy stale zajęty. Skąd autor tekstu ma informację ,że "Jako jeden z pierwszych samorządów uchwałę mają już za sobą radni Kruszwicy."?
 
2019-12-03 19:59:24
AJ: Uchwalili ja dzisiaj? Bo jeśli wcześniej, to na jakiej podstawie?
 
2019-12-03 11:57:09
Anka: uchwała Gminy Kruszwica dobrze schowana. Nawet w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego echo. Tel do urzędu gminy stale zajęty. Skąd autor tekstu ma informację ,że "Jako jeden z pierwszych samorządów uchwałę mają już za sobą radni Kruszwicy."?

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25