facebook RSS # #

26.01.2020 18:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-03 14:57       aktualizacja: 2019-12-04 14:56       Wiadomości PAP
  A A A

Rząd wesprze. Rada Ministrów za wsparciem transportu publicznego

Rząd wesprze. Rada Ministrów za wsparciem transportu publicznego
Fot.PAP/D.Delmanowicz
Adresowany do JST program Kolej+, nowelizacje ustaw o transporcie kolejowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym - rząd przyjął projekty, które mają przeciwdziałać tzw. wykluczeniu komunikacyjnemu.

Rozwijany ma być kolejowy transport międzywojewódzki, linie kolejowe będą mogły być przekazywane do nieodpłatnego korzystania przez samorządy, utrzymane mają być dopłaty realizowane przez marszałków województw do biletów ulgowych komercyjnych przewoźników autobusowych.


Transportowe propozycje rządu przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Skupiają się one wokół trzech obszarów - pierwszy to Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+.

Na jego realizację przeznaczonych zostanie prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028. Ok. 5,6 mld zł dedykowanych na realizację programu pochodzić ma z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA; ok. 1 mld zł ma być wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego (np. obligacje, kredyty).

Program składa się z trzech komponentów: inwestycyjnego,  organizacji przewozów pasażerskich, ochrony infrastruktury kolejowej przed likwidacją.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, podstawowy jest komponent inwestycyjny, dwa pozostałe mają charakter uzupełniający.

"Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé budowę i modernizację inwestycji kolejowych. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych w mniejszych miejscowościach" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Efektami programu mają być:

- możliwość połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej,
- ułatwienie dostępu do kolei pasażerskiej,
- lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
- bezpieczniejsze podróżowanie po drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy),
- poprawa jakości powietrza.

Rząd przyjął ponadto projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - także przedłożony przez ministra infrastruktury.

Zaproponowano w nim rozwiązania wspierające Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Programu Kolej+" oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Projekt zakłada, że tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

"Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury. Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowe" - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Wsparcie mają zyskać też wojewódzkie przewozy pasażerskie za granicą województwa.

"Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa - poprawi to komunikację na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych. Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami" - głosi informacja po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe ma być wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym - na realizację zadań w latach następnych.

Zmiany będą też dotyczyły przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych: uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych, co ma usprawnić zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

"Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r." - zapowiada rząd.

Rada Ministrów przyjęła także projekt noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nim do końca 2020 r. ma być możliwe zawieranie umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Dotychczasowy termin na przekazywanie dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

Na mocy noweli do końca 2020 r. przedłużone mają zostać także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych (obecny termin upływa w 2019 r.).

Przepisy tej nowelizacji mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

js/

TAGI: RZĄD , TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25