facebook RSS # #

19.01.2020 15:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-10 13:35       aktualizacja: 2019-12-10 13:39       Wiadomości PAP
  A A A

Zaskarżone uchwały. RPO zaskarżył pięć uchwał radnych ws. LGBT

Zaskarżone uchwały. RPO zaskarżył pięć uchwał radnych ws. LGBT
Fot. PAP/M.Kulczyński
Uchwały o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" są sprzeczne z zasadą legalizmu i prawami człowieka - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i zaskarżył do sądu pięć uchwał rad gmin w tej sprawie.

W biurze RPO trwają prace nad skargami na podobne uchwały JST innych szczebli (powiatu, województwa).

W ocenie RPO, jednym z największych zagrożeń związanych z uchwałami o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" jest skala tego zjawiska, "wynikająca z przekonania o legalności takich działań". Rzecznik wyraża nadzieję, że jeśli sądy uwzględnią jego skargi i rozstrzygną o nieważności wybranych uchwał, będzie to wyraźny sygnał dla pozostałych organów władzy, że w polskim porządku prawnym nie ma przyzwolenia na akty naruszające podstawowe prawa i wolności człowieka.

Skargi, które trafiły do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczą uchwał gmin: Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie) i Niebylec (woj. podkarpackie).

W ocenie RPO, wskazane gminne uchwały są:

- sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa;

- stanowią władczą dyspozycję dla organów wykonawczych gminy i innych organów podległych, do której formułowania rady gmin nie miały prawa;

- dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej;

- ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy - ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz      prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - w sposób bezprawny, gdyż ograniczenia tych praw i wolności mogą nastąpić tylko w ustawie.

Biuro Rzecznika informując o skierowaniu skarg do sądów podkreśla, że "wszystkie uchwały (w tym określane jako stanowiska, deklaracje i inne formy wypowiedzi) organów władzy publicznej, które ingerują w prawa i wolności człowieka zapowiadając „przeciwdziałanie ideologii LGBT", są w ocenie Rzecznika niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem".

"Jednak nawet przy najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów Rzecznik nie ma możliwości zaskarżenia wszystkich, przyjętych dotychczas uchwał tego typu" - wskazuje RPO.

Dlatego skargi zostały wniesione tylko na wybrane uchwały rad gmin z obszaru właściwości różnych wojewódzkich sądów administracyjnych. Jak informuje RPO, poza kryterium terytorialnym uwzględniono także "kwestie proceduralne oraz poziom ingerencji treści aktów w prawa i wolności człowieka".

Rzecznik deklaruje jednocześnie, że "prace nad kolejnymi skargami do sądów administracyjnych, w tym na uchwały organów stanowiących jednostek samorządowych innych szczebli (powiatu, województwa), są kontynuowane".

"Rzecznik stanowczo sprzeciwia się podejmowaniu działań, zwłaszcza przez organy władzy publicznej, nakierowanych na piętnowanie i wykluczanie osób i tworzonych przez nie grup z życia społecznego, opartych na głęboko zakorzenionych uprzedzeniach i stereotypach. Każdy jest chroniony przed dyskryminacją, a więc każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (jak m.in. płeć, orientacja seksualna) wymaga odpowiedniej reakcji niezależnego organu ds. równego traktowania, jakim w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich" - podkreślono w komunikacie RPO.

Według danych Biura Rzecznika, uchwały o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" przyjęto dotąd w ponad 50 gminach, powiatach, a także w niektórych województwach, a liczba tych uchwał wciąż rośnie.

Dla przykładu, radni sejmiku woj. podkarpackiego w przyjętym stanowisku napisali, że „kierując się dobrem wspólnym, troską o rodzinę oraz dzieci, a także poszanowaniem zasad Konstytucji RP Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji ideologii tak zwanych ruchów LGBT, których cele pozostają w głębokiej sprzeczności z zasadą wolności, tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz prawem naturalnym".

Dokument przyjęty przez sejmik województwa małopolskiego głosi "zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny".

Na Lubelszczyźnie powstała inicjatywa „Samorząd wolny od ideologii LGBT", a jako pierwszy przystąpiła do niej Rada Powiatu Świdnickiego. „Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy - zgodnie z nasza wielowiekową kulturą życia społecznego - nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT" - czytamy w deklaracji.

Z kolei Rada Gminy Łososina Dolna przyjęła rezolucję dotyczącą „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową oraz ataków na polski Kościół i obrażania uczuć religijnych osób wierzących".

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-11 07:58:20
om: Pomijając fakt, że realne znaczenie w/w uchwał, rezolucji czy stanowisk jest prawie żadne, to wydaje się, że Rzecznik ma rację.
W Polsce co do zasady panuje wolność światopoglądowa i ideologiczna. Konstytucja wymienia jakie ideologie są zakazane: faszyzm, nazizm i komunizm, a także takie, "których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa."
Organizacje LGBT raczej pod powyższe nie podpadają, a nawet jeśli, to nie jest to problem dla rajców, lecz dla odpowiednich służb.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25