facebook RSS # #

25.01.2020 22:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-14 09:38       aktualizacja: 2020-01-14 09:42       Wiadomości PAP
  A A A

Prawo kuratora. Dyrektor szkoły dostanie nagrodę nie tylko na wniosek organu prowadzącego

Prawo kuratora. Dyrektor szkoły dostanie nagrodę nie tylko na wniosek organu prowadzącego
Fot. Fotolia
Dyrektor szkoły dostanie nagrodę nie tylko na wniosek organu prowadzącego. MEN chce rozszerzyć w tym zakresie kompetencje kuratorów oświaty.

Takie założenie znalazło się w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Chodzi o nagrody ministra i nagrody kuratorów oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Obecnie o taką nagrodę może wnioskować dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. Własną inicjatywę może podjąć w tym zakresie minister, ale prawo takie nie przysługuje kuratorom.

Ministerstwo edukacji chce to zmienić. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom.

„Rozwiązanie to odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych” – wskazuje resort.

Jak podkreśla, w ramach nadzoru kuratoria inspirują nauczycieli do poprawy istniejących rozwiązań w procesie kształcenia czy zachęcają do stosowania innowacyjnych działań, a nie mają możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli.

Według MEN poszerzenie kompetencji kuratorów o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom "pozwoli na docenienie pracy tych nauczycieli, którzy niekiedy z różnych przyczyn, nie zawsze merytorycznych, nie znajdują uznania u swoich pracodawców".

Projekt trafił do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-15 08:25:49
Samorządowiec: Myślę, że pracę nauczyciela najlepiej ocenią dzieci, rodzice i dyrektor szkoły. Moim skromnym zdaniem (szeregowego samorządowca) nie jest to szczęśliwy pomysł, aby jednostka, która na co dzień nie ma do czynienia ze szkołą mogła obiektywnie ocenić pracę nauczyciela. Gdyby chodziło o dyrektora - to prędzej.

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25