facebook RSS # #

19.02.2020 10:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-16 16:36       aktualizacja: 2020-01-16 16:38       Wiadomości PAP
  A A A

Stop reklamie. Stołeczni radni przyjęli uchwałę krajobrazową

Stop reklamie. Stołeczni radni przyjęli uchwałę krajobrazową
Fot.PAP/M.Obara
Reklamy, szyldy, obiekty małej architektury, ogrodzenia - w Warszawie wszystkie te elementy miejskiej przestrzeni będą musiały niedługo spełniać określone normy. Stołeczni radni przyjęli uchwałę krajobrazową.

"Ład przestrzenny jest ważny, by go osiągnąć musimy uporządkować świat reklamy, który nie może zawłaszczać przestrzeni publicznych, stanowiących nasze wspólne dobro. Jest miejsce na reklamę w mieście, ale nie może ona przesłaniać architektury, ograniczać światła w budynkach mieszkalnych, zasłaniać zabytków czy zagrażać bezpieczeństwu na drogach" - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W przypadku reklam radni uchwalili np., że nośniki będą mogły być umieszczane jedynie na ślepych ścianach budynków, a neony także na dachach niektórych eksponowanych w przestrzeni gmachów. Instalacja wielkoformatowych siatek reklamowych przesłaniających okno możliwa będzie tylko na rusztowaniach, podczas prowadzenia prac remontowych lub budowlanych na elewacji budynku, jednak maksymalnie przez okres dziewięciu miesięcy i nie częściej niż co pięć lat.

Wolnostojące nośniki reklamowe funkcjonować będą mogły wyłącznie wzdłuż ulic - w pasach drogowych albo w ich pobliżu. Ustalone zostaną też minimalne i maksymalne odległości pomiędzy wolnostojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu, takimi jak krawędź jezdni, budynek czy pomnik.

Największe billboardy będą dopuszczone głównie przy dużych trasach wylotowych z miasta. Zniknąć mają ogromne i migające wyświetlacze.

Uchwała krajobrazowa swoimi zapisami obejmie również szyldy i precyzyjnie określa jakiego rodzaju nośniki oraz jakiej wielkości mogą ozdabiać witryny sklepowe.

Z kolei wytyczne dotyczące obiektów małej architektury wprowadzą standardy materiałowe dla ławek, koszy na śmieci oraz wszystkich elementów wystroju przestrzeni publicznych w mieście. Osobne wytyczne materiałowe dotyczyć będą ogrodzeń. Uchwała zawiera też wykaz osiedli mieszkaniowych, na których obowiązywać ma zakaz grodzenia.

Przepisy zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni.

Uchwała krajobrazowa wprowadza okres dostosowawczy. W przypadku istniejących obiektów reklamowych firmy będą miały dwa lata, by spełnić wszystkie wymogi. Okres dostosowania szyldów potrwa trzy lata, dla małej architektury będzie to pięć lat. Każde nowo stawiane instalacje od razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale.

Uchwała przewiduje też sankcje. Kary za niedostosowanie się do przepisów uchwały będą naliczane w trybie dziennym i będą zależały od wielkości nośnika. I tak, w 2020 r., za nielegalną reklamę o powierzchni 1 metra kwadratowego kara wyniesie ponad 112 zł dziennie; w przypadku dużego nośnika jak np. 500-metrowa siatka będzie to już ponad 4700 zł dziennie.

"Do tej pory niektóre firmy z branży reklamowej naginały lub wręcz łamały przepisy obowiązującego prawa. Opłacało się bowiem zarabiać na nielegalnych nośnikach przez kilka miesięcy i dłużej, gdyż zawodziły mechanizmy egzekucyjne polegające na usuwaniu konstrukcji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Uchwała od razu zatrzyma stawianie nowych, nielegalnych nośników" - przekonują władze stolicy.

"Zmiana tego, co jest nie nastąpi od razu. Poczekamy na nią dwa lata, ale w tym czasie będziemy mogli przygotować się do wprowadzenia i egzekwowania zapisów uchwały. Nowe nośniki reklamowe będą musiały być zgodne z zapisami uchwały od momentu jej wejścia w życie" - zaznacza prezydent Trzaskowski.

Gminy mogą uchwalać własne uchwały krajobrazowe na mocy obowiązującej od września 2015 roku ustawy krajobrazowej. Dzięki uchwale miasta mogą też egzekwować sankcje za złamanie ustalonych zasad, a także pobierać opłaty za umieszczanie reklam w przestrzeni miejskiej.

js/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25