facebook RSS # #

16.02.2020 04:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-17 07:54       aktualizacja: 2020-01-18 07:22       Wiadomości PAP
  A A A

Ostatnie dni na zgłoszenie

Ostatnie dni na zgłoszenie
Już tylko do 24 stycznia czekamy na zgłoszenia do naszego konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Zapraszamy gminy i powiaty, które w ciągu ostatnich dwóch lat wdrożyły na swoim terenie innowacyjne rozwiązania.

Celem konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP jest promowanie oraz upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach ich działalności.

"Bez innowacji polscy samorządowcy nie byliby w stanie mierzyć się z licznymi wyzwaniami. Chcemy pokazywać te sukcesy" - podkreśla Jacek Pochłopień, redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

Zgłaszać można przedsięwzięcia, projekty i zadania, które - dzięki zastosowaniu nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań - przyczyniły się np. do ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne, poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, aktywizacji mieszkańców, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków czy stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na terenie samorządu.  

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Najlepsze i najciekawsze rozwiązania wybierzemy wspólnie z partnerami konkursu - Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Cyfryzacji. W skład jury wejdą także naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich.

Laureatów wyłonimy w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty.

Nabór zgłoszeń trwa do 24 stycznia 2020 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 lutego podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rozwoju, połączonej z debatą pod hasłem „Innowacyjność samorządów a ich główne wyzwania na najbliższe lata”.

Partnerami medialnymi konkursu są TVP Info i Polskie Radio.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu i więcej informacji o konkursie na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl

PATRONAT HONOROWY:

   

PARTNERZY MEDIALNI:

TAGI: KONKURS
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25