facebook RSS # #

19.02.2020 11:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-17 13:23       aktualizacja: 2020-01-17 14:34       Wiadomości PAP
  A A A

Dach nad boiskiem. Resort sportu dofinansuje zadaszenie boisk

Dach nad boiskiem. Resort sportu dofinansuje zadaszenie boisk
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Spółki prawa handlowego utworzone przez JST mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Wniosek należy złożyć do 27 lutego.

15 mln zł to wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – Edycja Pilotażowa 2020, ogłoszonego przez Ministra Sportu.

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia. Jest on elementem rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej; stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej; a także spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem może być objęta budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach:
- zadaszenia istniejącego boiska piłkarskiego, o wymiarach minimum 90 x 45 m;
- budowy nowego, pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego, wraz z zadaszeniem.

Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Przedłożenie we wniosku boiska o wymiarach mniejszych niż ustalone, wymaga szczegółowego uzasadnienia. Kwestia ta będzie procedowana odrębnie, przy uwzględnieniu wielkości odstępstwa, wskazanego uzasadnienia oraz liczby złożonych wniosków dotyczących obiektów pełnowymiarowych.

Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu i 3 mln zł w przypadku drugiego. Wśród przykładowych wydatków kwalifikowanych Ministerstwo Sportu wymienia wydatki na zakup hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą i jej montaż, a także na opracowanie dokumentacji i nadzór nad inwestycją.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Wykluczone jest wsparcie dla zakończonych przedsięwzięć.

Dofinansowane mogą być wydatki poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku. Wcześniejsze wydatki są wliczane do kwalifikowanych, jednak nie mogą być dofinansowane. Planowany harmonogram musi przewidywać rozpoczęcie robót budowlanych do 30 września 2020 r.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system AMODIT, dostępny na stronie internetowej wnioski.msit.gov.pl. Należy to zrobić w okresie od 17 lutego do 27 lutego br.

Ministerstwo Sportu przewiduje rozpatrzenie wniosków w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich naboru.

Ogłoszenie o programie, w którym znalazły się szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania, ukazało się 14 stycznia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu, na stronie edziennik.msport.gov.pl.

jp/
TAGI: DOTACJE , SPORT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25