facebook RSS # #

16.02.2020 19:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-22 14:51       aktualizacja: 2020-01-22 14:52       Wiadomości PAP
  A A A

Plan zmian. Przy MR powstaje zespół ds. reformy systemu planowania przestrzennego

Plan zmian. Przy MR powstaje zespół ds. reformy systemu planowania przestrzennego
Fot.Fotolia
Zintegrowanie planowania przestrzennego na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin - to zadanie zespołu opiniodawczego, który powstaje przy Ministerstwie Rozwoju.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele administracji i eksperci. Jednym z głównych zadań zespołu będzie "stworzenie efektywnych narzędzi ogólnych planowania przestrzennego, takich jak plan zabudowy, który ma być miejscowym aktem prawa".

"Chcemy umożliwić szerszy udział społeczny w planowaniu przestrzennym, bo w procesie tym należy uwzględnić wszystkie strony" - podkreśla wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Powołanie zespołu to efekt spotkania w formule „okrągłego stołu", które odbyło się w resorcie z udziałem przedstawicieli: administracji, samorządów terytorialnych, izb architektów, urbanistów i inżynierów.

Wiceminister Nowicki zaprezentował tam założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowy system ma - według tych założeń - stworzyć efektywne narzędzia planowania przestrzennego; zintegrować system z dokumentami strategicznymi; zintegrować planowanie na poszczególnych poziomach; umożliwić partycypację społeczną; niwelować konflikty społeczne; podnosić jakość planowania.

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą przeprowadzane niezależnie od zmian w Prawie budowlanym.

Jak bardzo potrzebne są zmiany pokazują wyliczenia PAN. Zdaniem naukowców chaos przestrzenny to szereg wydatków związanych z budową odpowiedniej infrastruktury, nadmiernymi dojazdami do pracy czy roszczeniami odszkodowawczymi. Wszystkie koszty, związane z osadnictwem i infrastrukturą techniczną, transportem i mobilnością, rolnictwem czy rynkiem nieruchomości wynoszą zgodnie z raportem ok. 84,3 mld zł rocznie.

Z raportu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (za lata 2016-2018) przy Prezydium PAN wynika, że największymi niedociągnięciami obecnego systemu są wadliwe, rozdrobnione plany miejscowe i "rujnujące przestrzeń" decyzje o warunkach zabudowy.

js/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-23 13:52:23
dziwne problemy: Patologia w gminach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest krzywdząca dla mieszkańców. W mojej gminie ma plan ten kto da darowiznę na UG.
Innych uwag się nie uwzględnia.
Powoduje to, że na jednej ulicy z domami jednorodzinnymi są dwa typy zabudowy (budowlane - dla działek niezabudowanych i rekreacyjne na działkach zabudowanych domami całorocznymi) - pod jednym studium (rekreacyjne).
 
2020-01-23 11:51:31
m.j.: Należy wyłączyć z opiniowania nieruchomości przeznaczone pod inwestycje centralne wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wprowadzić opiniowanie organizacji i mieszkańców według właściwości miejscowej tj. zamieszkującej teren objęty planem. No i zlikwidować dualizm planistyczny tj. zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Inwestor nie może czekać kilku lat na zmianę planu, to powinno odbywać się na dwóch sesjach Rady Gminy. Na pierwszej- uchwała intencyjna (i opiniowanie w/w intencji), a na drugiej - zatwierdzenie planu. Wszelkie opracowania skutków finansowych zmiany lub wpływu na środowisko winne być opracowane przed uchwałą intencyjną jako materiał dla Rady - czy warto zmieniać plan.
 
2020-01-23 07:55:15
samorządowiec: Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym zazwyczaj zmierza do tego, że wszyscy chcą postawić na swoim by mieć działkę pod zabudowę. Argumenty, że terenów pod zabudowę jest za dużo nie docierają bo robi się wszystko aby postawić na swoim.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25