facebook RSS # #

16.02.2020 19:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-22 16:27       aktualizacja: 2020-01-23 00:19       Wiadomości PAP
  A A A

Dwie racje. Radni chcą obniżyć wynagrodzenie burmistrza z 10 tys. zł do 7 tys. zł

Dwie racje. Radni chcą obniżyć wynagrodzenie burmistrza z 10 tys. zł do 7 tys. zł
Fot.PAP/M.Obara
Rada Miejska w Świebodzicach zamierza obniżyć wynagrodzenie burmistrza z 10 tys. zł do 7 tys. zł brutto, argumentując to „szeregiem błędów zarządczych”. Burmistrz odpiera zarzuty i przekonuje, że wynagrodzenie powinno być odgórnie regulowane przepisami.

Z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach (woj. dolnośląskie) wynika, że jednym punktów piątkowych prac rady będzie uchwała obniżająca wynagrodzenie dla samorządowca. Zgodnie z projektem uchwały, biorąc pod uwagę wszystkie składniki - takie jak wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: funkcyjny, stażowy i specjalny – miesięczna pensja burmistrza po zmianach wyniesie 7095 zł brutto. Dotychczas burmistrz zarabiał 10 332 zł brutto, czyli maksymalną przewidzianą przepisami rozporządzenia kwotę dla włodarza niespełna 25-tys. miasta, którym są Świebodzice.

W uzasadnieniu projektu uchwały podkreślono, że dotychczasowe wynagrodzenie powoduje, iż burmistrz może nie znajdować motywacji do jak najlepszej realizacji zadań wykonywanych w związku ze sprawowaną funkcją. Jednocześnie - napisano w dokumencie - rada miejska dostrzega „szereg błędów zarządczych”, w szczególności brak realizacji programu wyborczego. Radni zarzucają też burmistrzowi, że nie posiada kompetencji i zdolności menedżerskich, nie zna gminy i jej problemów oraz nie zrealizował budżetu po stronie inwestycji i wydatków majątkowych. Do tego dochodzi niewykorzystanie dotacji, promesy z rezerwy budżetowej, a także podwyżki cen odbioru odpadów komunalnych oraz dostarczania wody.

„Powyższe błędy w zarządzaniu mają charakter permanentny, a Rada Miejska w Świebodzicach nie dostrzega perspektywy ich poprawy w przyszłości” – podkreślono w projekcie uchwały.

Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP odpiera zarzuty radnych. „To nie radni są od rozliczania obietnic wyborczych, tylko mieszkańcy. Poza tym nie zgadzam się z tymi zarzutami. W programie miałem bezpłatną komunikację, która w mieście już funkcjonuje. Zrealizowałem też obietnice dotyczące podatku od nieruchomości, który w zeszłym roku nie był podwyższony” – wyliczył burmistrz.

Odnosząc się do podwyżki opłat  komunalnych, samorządowiec ocenił, że jest to nieuchronne w całej Polsce. Wskazał też, że sąsiednie gminy ceny wywozu śmieci podniosły „drastycznie”. Również argument dotyczący inwestycji jest – w ocenie burmistrza – chybiony, gdyż są one sukcesywnie realizowane.

„Moim zdaniem prawdziwym powodem decyzji radnych jest utrata koalicjanta w radzie, co spowodowała decyzja o zwolnieniu zastępcy burmistrza, którą podjąłem na wniosek CBA” – ocenił.

Zdaniem Ozgi, jest to przypadek „manipulowania wynagrodzeniem”, który nie powinien mieć miejsca. „Ustawodawca powinien ustalić odgórnie jednakowe wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w zależności od wielkości gminy. Nie może być tak, że rada ma w ręku narzędzie presji politycznej, które może stosować wobec burmistrza” – zaznaczył.

Określona w uchwale zmiana wynagrodzenia nastąpi z 1 lutego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia burmistrza. Wynagrodzenie osób pełniących funkcję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (m.in. burmistrzów) określa uchwała organu stanowiącego, czyli rady gminy, będąca aktem o charakterze wewnętrznym. Kwota wypłacanego wynagrodzenia musi być jednak zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które przewiduje widełki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego.

Sądową batalię o przywrócenie obniżonego przez radę wynagrodzenia toczy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Sąd rejonowy wydał korzystny dla prezydenta wyrok, natomiast w apelacji Truskolaski przegrał. Skarga kasacyjna w tej sprawie trafiła do Sądu Najwyższego, który w listopadzie ub.r. uchylił wyrok drugiej instancji oddalający powództwo i przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku

kic/ woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-23 08:14:37
om: Z całą pewnością pensja na poziomie 10 tys. zł brutto nie jest w żaden sposób motywująca do "jak najlepszej realizacji zadań" na stanowisku burmistrza, nawet w tak stosunkowo niewielkim mieście. No ale można powiedzieć, że "widziały gały co brały". Z tym, że skoro 10 tys. nie jest motywujące, to jakim cudem motywująca ma być obniżka do 7100? Dyskusję o patologiach wynagradzania w polskim samorządzie, należy zacząć od patologicznie niskich wynagrodzeń włodarzy. Za takie pieniądze nikt nie ma prawa wymagać kompetencji i dyspozycyjności na poziomie niezbędnym dla wójta / burmistrza / prezydenta. Albo zmieńmy zakres odpowiedzialności włodarzy do funkcji czysto politycznych i reprezentacyjnych (burmistrz przewodniczącym rady), a jeśli mają być merytoryczni, to merytorycznie również wynagradzani!
 
2020-01-23 07:36:23
Andrzej: To jest patologia, że Rady Gmin ustalają wynagrodzenia dla szefów samorządów. Dlaczego? Bojak burmistrz ma "swoją radę"dostaje maksa, ja ma opozycję, to niestety może dwoić się i troić i tak dostanie po grzbiecie. Szef samorządu i 7 tys BRUTTO. Ile to jest na rękę? 4,5 tys? Naczelnicy wydziałów, specjaliści, informatycy w urzędach - to ten poziom. Nie głosowałem na Pana Ozgę, ale uważam że to zwykłe poniżanie człowieka. Przecież samorządowcy i tak mają obniżone pensje aż o 20%. Z Panem Bogiem, dobrego dnia
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25