facebook RSS # #

16.02.2020 10:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-24 13:46       aktualizacja: 2020-01-24 14:11       Wiadomości PAP
  A A A

Tajna karta. Wojewoda unieważnił wybór przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Tajna karta. Wojewoda unieważnił wybór przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce
Fot. Fotolia
Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce. Głosowanie przeprowadzone było przy użyciu urządzenia, a powinny być także karty do głosowania.

W grudniu ubiegłego roku radni gminy Wilczyce wybrali ze swojego grona przewodniczącego rady. Głosowanie było tajne i odbyło się za pomocą przystosowanego do tego urządzenia. Z uwagi na nieoddanie w pierwszym głosowaniu głosu przez żadnego obecnego na sali radnego głosowanie nad uchwałą zostało powtórzone.

Oceniając uchwałę, wojewoda dopatrzył się, że z protokołu oraz z nagrania nie wynika, aby głosowanie tajne zostało przeprowadzone przy udziale komisji skrutacyjnej.

„Odmiennie niż w przypadku głosowania jawnego, przepisy ustawy o samorządzie nie precyzują, w jaki sposób należy przeprowadzać głosowanie tajne. Kwestie te powinny zostać uregulowane w statucie gminy” – przypomina organ nadzoru.

Tymczasem w uchwalonym pięć lat temu statucie gminy Wilczyce przewidziano, że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Natomiast głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady - karty do głosowania. Trzeba też wybrać spośród radnych trzyosobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest obliczenie wyników głosowania.

„Rada Gminy była zatem obowiązana do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem przewodniczącego Rady zgodnie z procedurą określoną w Statucie” – podkreślił wojewoda. „Podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego wyłącznie za pomocą urządzenia, tj. z pominięciem kart do głosowania oraz bez wymaganego udziału komisji skrutacyjnej, stanowi istotne naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał” – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda odniósł się też do kwestii ponownego głosowania. Zwrócił uwagę, że żaden z radnych obecnych na sesji nie złożył formalnego wniosku o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego. Przed podjęciem uchwały w wyniku reasumpcji Rada Gminy nie rozważyła również, czy zachodzą przewidziane w Statucie przesłanki do dokonania takiej reasumpcji.

Uchwała została unieważniona.

aba/
TAGI: RADNY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25