facebook RSS # #

16.02.2020 20:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-28 15:13       aktualizacja: 2020-01-28 11:24       Wiadomości PAP
  A A A

Systemowa zmiana. MF proponuje subwencję oświatową na podstawie obecności

Systemowa zmiana. MF proponuje subwencję oświatową na podstawie obecności
Fot. PAP/R. Guz
Subwencja oświatowa powinna być naliczana z uwzględnieniem obecności uczniów, a nie tylko na podstawie jednorazowego wykazania ucznia przez dyrektora szkoły – uważa Ministerstwo Finansów.

W ten sposób resort finansów odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie podziału między samorządy części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r.

„Jedną z kluczowych kwestii związanych z podziałem kwot subwencyjnych pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego jest uniknięcie kierowania środków finansowych na wykazywanych przez dyrektorów szkół w Systemie Informacji Oświatowej uczniów, którzy nie uczęszczają do szkoły” – zwraca uwagę wiceminister Tomasz Robaczyński.

Jak wskazuje, sytuacja ta występuje we wszystkich rodzajach szkół, a szczególnie dotkliwa jest w przypadku szkół dla dorosłych, gdzie dochodzi do wirtualnego zapisywania uczniów do szkoły (wpisanie do księgi uczniów), natomiast faktycznie uczeń ten nie realizuje procesu kształcenia.

„W ocenie MFIiR kluczowe jest zatem istotne, mocne podkreślenie w akcie prawnym regulującym kwestie naliczania środków subwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok kwestii związanych z faktycznym realizowaniem przez uczniów procesu kształcenia (w praktyce – poprzez obecność uczniów na zajęciach)” – czytamy w piśmie do MEN.

Resort finansów proponuje, by przy ustalaniu kwoty należnej danemu samorządowi brana była pod uwagę nie „statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy” w JST, lecz „statystyczna liczba uczęszczających uczniów lub słuchaczy. Chodzi o wskaźnik Ur,i.

MF argumentuje, że zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza (uczęszcza, a nie jest zapisany…).

Do pomysłu resortu finansów negatywnie odniosło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN przypomina, że zgodnie z ustawą o SIO, w systemie tym nie zbiera się danych o nieobecnościach uczniów i słuchaczy; wykazuje się jedynie dzień przyjęcia ucznia do szkoły (wpisania do księgi uczniów) oraz datę zakończenia kształcenia w szkole lub opuszczenia szkoły przez ucznia z innego powodu niż jej ukończenie.

„Biorąc pod uwagę obligatoryjność nauki w Polsce, nie wydaje się w przyszłości konieczna, a co ważniejsze także możliwa, taka zmiana systemu, która nakładałaby na dyrektorów szkół i placówek obowiązek wykazywania w SIO każdej absencji ucznia” – ocenia wiceminister edukacji Maciej Kopeć. „Obowiązek taki wiązałby się z dodatkowym, uciążliwym nakładem pracy w szkołach i placówkach i przede wszystkim znacznie obciążałby ich kadrę kierowniczą” – zauważa.

Zwraca przy tym uwagę na fakt, że nawet obecność jednego ucznia w szkole, klasie czy oddziale, powoduje konieczność prowadzenia zajęć i funkcjonowania klas i szkoły, w tym zatrudniania nauczycieli na rok szkolny lub czas nieokreślony.

„Są to czynniki, które generują koszty niezależne od tego czy uczniowie są obecni w szkole” – wiceminister Kopeć.
 
W jego opinii jednostkowe nadużycia stwierdzane w toku czynności kontrolnych, związane np. z frekwencją uczniów i słuchaczy w szkołach policealnych czy też nieprawidłowym wykorzystywaniem dotacji powinny być eliminowane w konkretnych przypadkach na podstawie już istniejących rozwiązań prawnych.

„Nie powinny natomiast stanowić podstawy do systemowej zmiany zasad finansowania, które obejmuje wszystkie szkoły i placówki” - podsumowuje.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-31 14:46:57
iar:
Bardzo drastyczne i systematyczne zaniżanie subwencji oświatowej - prosty przykład >>>
https://www.facebook.com/Instytut.Analiz.Regionalnych/posts/791401884690653
lub >>>
https://iar.pl/aktualnosci/2020-01-31_Zanizanie_subwencji.html
 
2020-01-29 07:19:37
Mirosława Boduch: Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Wyobraźmy sobie nieobecność kilkorga dzieci z powodu choroby. Przecież nauczyciel kosztuje tyle samo bez względu na to to w klasie jest obecnych 30 dzieci czy 26. Prąd, ogrzewanie, sekretarka, sprzątaczka, księgowa - te koszty nie zmniejszają się z powodu nieobecności dziecka w szkole. Komuś w rządzie zupełnie zabrakło wyobraźni.
 
2020-01-28 13:04:15
Michał Zemełka: Za chwilę wyjdzie na to, że za ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą subwencja się całkiem nie należy (już ją i tak ostatnio bardzo mocno zmniejszyli). A że koszty kształcenia nie znikają, tylko przenoszą się w inne miejsce, to państwora nie obchodzi.

Mało tego, szkoła publiczna zgadzając się na tzw. edukację domową ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty, względem sytuacji, kiedy ten sam uczeń pozostałby w szkole. A tymczasem subwencję dostają mniejszą. Gdzie sens, gdzie logika?
 
2020-01-28 11:44:26
Samorządowiec: A kto to niby ma sprawdzać?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25