facebook RSS # #

13.11.2018 20:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-05 14:41       aktualizacja: 2017-12-06 09:32       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Co dalej z PKW? Kolejne decyzje nadzwyczajnej komisji sejmowej

Co dalej z PKW? Kolejne decyzje nadzwyczajnej komisji sejmowej
Fot.PAP/R.Pietruszka
Komisja nadzwyczajna opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem do Kodeksu wyborczego zapisu, zgodnie z którym kadencja dotychczasowej PKW wygasa po wyborach parlamentarnych 2019 roku. W obwodach głosowania do rad gmin i powiatów będzie wybieranych od 3 do 7 radnych.

Przepisy dotyczące PKW mają wejść w życie dzień po dniu wyborów parlamentarnych 2019 r. i tego dnia ma wygasnąć kadencja obecnej PKW. Zgodnie z projektem prezydent powołuje wszystkich członków PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu w 2019 r. oraz "zwołuje jej pierwsze posiedzenie w nowym składzie, wyznaczając jego termin najpóźniej na 110. dzień od dnia powołania nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej". PKW ma działać w dotychczasowym składzie do czasu otwarcia pierwszego posiedzenia PKW w nowym składzie.
 
Łukasz Schreiber (PiS) tłumaczył, że "chodzi o reformę PKW". W jego ocenie, obowiązujący obecnie "system sędziowski w tym gremium się nie sprawdził", dlatego konieczna była zmiana na "system sędziowsko-parlamentarny". Przekonywał, że podobne regulacje sprawdziły się już w innych europejskich krajach.

Tomasz Cioska z Ruchu Kontroli Wyborów powiedział, że Ruch "nie widzi uzasadnienia dla utrzymania obecnego składu PKW na kolejne kampanie wyborcze". "Żądamy stworzenia nowej PKW według przepisów przewidzianych w ustawie" - podkreślił.

Opozycja wniosła o odrzucenie tego artykułu w całości. Zdaniem  Marcina Kierwińskiego (PO) "pokazuje on prawdziwe intencje PiS". "Nie chodzi o żadną transparentność. Chodzi tylko i wyłącznie o fizyczny skok na kolejną instytucję państwa" - oświadczył.

Według Piotra Zgorzelskiego (PSL) "żaden organ; konstytucyjny czy powołany przez ustawę, nie powinien mieć skracanej kadencji". "Szczególnie jeśli w przypadku PKW dotyczy to okresu przed lub po wyborczego" - mówił.

Komisja opowiedziała się ponadto za tym, by w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy i powiatu było wybieranych od 3 do 7 radnych. Obecnie jest to jeden radny w wyborach do rady gminy oraz od 3 do 10 do rady powiatu.

Kwestię dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast komisja rozpatrzy na następnym posiedzeniu, z uwagi na to, że analizowana jest konstytucyjność tych przepisów. W projekcie PiS zapisano, że kadencyjność będzie miała zastosowanie po raz pierwszy od wyborów, które odbędą się w roku 2018. Przewidziano też, że kandydat na wójta będzie mógł startować tylko do rady tej gminy, gdzie kandyduje na wójta.

Podczas wcześniejszych prac komisja zaopiniowała pozytywnie m.in. propozycje zmian dotyczące komisarzy wyborczych, zniesienia głosowania korespondencyjnego, definicji znaku "x" na karcie głosowania, rozszerzenia możliwości kandydowania do rad gminy oraz powiatu, a także propozycją dotyczącą powoływania składu PKW.

Komisja opowiedziała się za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową. Według przyjętych zmian podziału gminy na stałe obwody głosowania będzie dokonywał powiatowy komisarz wyborczy, a nie jak dotychczas władze samorządowe.

Komisja poparła także zapis mówiący o tym, że do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego może kandydować osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa. Do tej pory do rad gminy i powiatu mogły kandydować osoby, które zamieszkiwały stale obszar działania rady.

Posłowie opowiedzieli się też za tym, by siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej było powoływanych przez Sejm. Obecnie w skład PKW wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

Komisja nadzwyczajna poparła również propozycję, by obwodowa komisja wyborcza składała się z komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia jego wyników.

Posłowie przyjęli też zapis, zgodnie z którym szef KBW będzie powoływany przez PKW na okres 7 lat, spośród kandydatów zgłoszonych przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Obecnie szef Krajowego Biura Wyborczego jest powoływany i odwoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek jej przewodniczącego. Zgodnie z projektem PiS, prezydent, Sejm oraz Senat będą mogli zgłosić jednego kandydata na stanowisko szefa KBW.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-06 12:47:50
urzędnik wyborczy: "Pamiętajmy, że w składzie każdej komisji (minimum 5-7 osób) może być wyłącznie TYLKO JEDNA OSOBA Z JEDNEGO KOMITETU WYBORCZEGO" - jeszcze lepiej, bo wg obecnej propozycji składy mają być dokładnie 9-cioosobowe, czyli do każdego obwodu trzeba znaleźć 18 osób. Urząd na szczęście nie może brać w tym udziału - już gratuluję odwagi osobom, które zostaną powołane na wielkich nowych komisarzy i będą mieć do pomocy urzędników wyborczych, którzy w żaden sposób nie mogą być powiązani z gminą, w której pełnią tę funkcję, a więc nikt nie będzie znał specyfiki ani środowiska danej gminy - a my wreszcie będziemy mogli się spokojnie wyspać w noc wyborczą, zamiast kwitnąć w całonocnej pracy :)
O ograniczeniach wójta mówi art. 472 i faktycznie nie ma tam mowy, że prawo dwukadencyjności nie dotyczy wyborów w 2018 r. więc dopiero wyjdzie w praniu jak to będą sobie interpretować. Przecież wiadomo, że już teraz chcą pozbyć się dawnych włodarz więc ta "rezygnacja" z działania prawa wstecz jest najwyraźniej tylko pozorna.
 
2017-12-06 12:47:01
OldestWoman: Do mądrala: toteż w drugiej komisji zasiądą jedynie sympatycy pis.
 
2017-12-06 11:56:25
madrala: Dwie komisje?
Czyli trzeba będzie znaleźć dwa razy więcej ludzi do tych komisji i im zapłacić.
To dwa razy więcej szkoleń, dwa razy więcej materiałów szkoleniowych.
Pamiętajmy, że w składzie każdej komisji (minimum 5-7 osób) może być wyłącznie TYLKO JEDNA OSOBA Z JEDNEGO KOMITETU WYBORCZEGO, czyli np jedna z psl, jedna z razem, jedna z po jedna pis itd.
O ile znajdą się osoby, które będą chciały zasiadać w tej pierwszej komisji, która wydaje karty do głosowania to na pewno będą problemy ze znalezieniem chętnych do ich liczenia i przygotowania protokołów oraz spakowania, co niekiedy trwa do rana, bo komisja musi czekać w lokalu wyborczym do momentu gdy przewodniczący nie rozliczy się z protokołów i nie odda w depozyt spakowanych materiałów wyborczych (m.in. kart)
 
2017-12-06 09:12:40
radny: art. 742 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Kandydatem na wójta nie może być osoba, która została wybrana dwukrotnie na tę funkcję w wyborach powszechnych. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania do wyboru wójta dokonanego w wyniku wyborów przedterminowych.”;
wie nie ma mowy, że od 2018
 
2017-12-06 07:35:01
czytelniczka: "Komisja opowiedziała się ponadto za tym, by w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy i powiatu było wybieranych od 3 do 7 radnych. Obecnie jest to jeden radny w wyborach do rady gminy oraz od 3 do 10 do rady powiatu." ...... czyli po ilu do jakiej jst?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25