facebook RSS # #

23.03.2019 16:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-08 17:34       aktualizacja: 2018-02-08 18:42       WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  A A A

Zadania Korpusu. PKW: urzędnicy wyborczy powinni zostać powołani do 1 maja

Zadania Korpusu. PKW: urzędnicy wyborczy powinni zostać powołani do 1 maja
Fot. Fotolia
Urzędnicy wyborczy, których będzie w sumie ok. 5,5 tys., powinni zostać powołani do 1 maja. PKW uszczegółowi zapisy Kodeksu wyborczego dotyczące ich obowiązków.

Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą, w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych.

W świetle ustawy do zadań urzędników wyborczych należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. W szczególności chodzi o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.

Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni za tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także organizowanie i prowadzenie tych szkoleń. Do zadań urzędników wyborczych należeć też będzie dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym.

Osoby te będą również odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych. W tym kontekście wymieniono m.in. o transmisję internetową z lokalu wyborczego.

Urzędnicy wyborczy będą również wykonywać inne czynności zlecone przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarza wyborczego. Szczegółowy zakres zadań, a także sposób ich realizacji Komisja określi w drodze uchwały.

Zgonie z Kodeksem wyborczym, urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres sześciu lat. Zostaną oni powołani spośród posiadających wykształcenie wyższe pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Jak podkreśliła PKW, urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka. Przy czym ten ostatni warunek nie dotyczy miast na prawach powiatu. Urzędnik nie będzie mógł też należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Funkcji urzędnika wyborczego nie będzie też mogła pełnić osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przepisami, urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Szef Krajowego Biura Wyborczego może odwołać urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków.

W świetle znowelizowanego Kodeksu wyborczego, pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań. Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy w tej roli wynosić będzie 4 473,55 zł. Wynagrodzenie będzie jednak proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Przepisy zakładają, że w celu zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych, szef Krajowego Biura Wyborczego zawrze z właściwym miejscowo wójtem porozumienie, określające w szczególności warunki organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-21 07:59:21
były urzędnik wyborczy: Dziękuję KBW za podziękowania,które otrzymałem(tak jak inni urzędnicy wyborczy) za dotychczasową pracę przy różnego rodzaju wyborach lokalnych i ogólnokrajowych oraz referendach w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Szczególnie miłe są słowa takie jak,między innymi cyt. " merytoryczne przygotowanie, rzetelność, zaangażowanie i odpowiedzialność pozwoliły na sprawne przygotowanie każdej akcji wyborczej". Teraz z zaciekawieniem będziemy się przyglądać jak będą pracować nowo powołani urzędnicy wyborczy, gdyż zmiana kodeksu wyborczego została podjęta aby było jeszcze sprawniej, rzetelniej, uczciwiej,itp,itd. Życzę powodzenia !
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25